6 x 11 joar Woeësj-joepe

6 x 11 joar CV Woeësj-joepe, aal onger ing kap

Midden in de zomervakantie, waarbij het kwik geregeld “oncarnavalistische” temperaturen haalt, willen wij toch graag vooruit kijken naar het nieuwe carnavalsseizoen. Een bijzonder seizoen waarin wij het 6 x 11 jarig jubileum van CV Woeësj-joepe gaan vieren. Daarom blikken wij eerst even terug naar hoe het allemaal begon, alvorens wij verder ingaan op onze toekomstplannen!

Eind veertiger jaren, vlak na de Tweede Wereldoorlog, werden in tal van Limburgse plaatsen carnavalsverenigingen opgericht. Zo ook in Simpelveld, in het jaar 1949. Over een naam hoefde men niet lang na te denken. In die tijd waren veel mannen uit Simpelveld werkzaam in Aken. Aangezien velen van hen boerenjongens waren, was er aan vlees geen gebrek. Men nam dan ook vaak een dik belegde boterham met worst mee naar het werk. Omdat veel van deze jongens de naam “Joep” droegen, was de toon al snel gezet. De Simpelveldse heren kregen de naam Woeësj-joep toebedeeld en deze naam werd dus ook gebruikt als verenigingsnaam. Carnavalsverein Woeësj-joepe zag officieel het levensicht. Dhr. Jacques Vanderheijden werd als eerste president én voorzitter benoemd. In het eerste jaar na de oprichting presenteerde CV Woeësj-joepe haar eerste prins in de persoon van Thijs Conraads. Hij werd geflankeerd door een heuse raad van elf, getooid met slaapmutsen en ordens van bierviltjes. In het begin was er nog geen carnavalsoptrocht en trok de prins met zijn gevolg van kroeg naar kroeg, waar zij de aanwezige gasten voorzagen van gestrooid snoep. Dat er in de jaren daarna nog veel meer is gebeurd omtrent onze mooie vereniging, mag geen twijfel over bestaan. Teveel om dit alles in dit artikel te benoemen. Nieuwsgiering geworden naar de rest van het historisch verloop? Neem dan een kijkje op onze website, namelijk www.woeesjjoepe.nl.

Wij maken graag van de gelegenheid gebruik om een grote sprong te maken naar het heden, 66 jaar later. Anno 2015 mogen wij ons nog steeds gelukkig prijzen met Carnavals Verein Woeësj-joepe. In de afgelopen decennia hebben we hoge pieken, maar ook diepe dalen gekend. Op het moment van dit schrijven, zijn wij ons langzaam maar zeker weer op het werken naar één van die pieken. Sinds eind vorig jaar is binnen de organisatiestructuur van de vereniging veel veranderd. Er is een overkoepelend interim-bestuur gevormd, met als doel de rijen binnen de gelederen van de Woeësj-joepe gesloten te houden en samen als één vereniging naar buiten te treden, zonder daarbij tekort te doen aan de unieke karakters van de vele afdelingen. Ook zijn wij erg verheugd mee te delen dat er een flink aantal nieuwe leden de Raad van Elf zijn komen versterken, waardoor wij weer in staat zijn voltallig naar buiten te treden! Naar aanleiding hiervan hebben wij een motto gekozen dat aansluit bij de actuele situatie. Dit motto luidt dan ook als volgt “Aal onger ing kap”. Hiermee geven wij aan, dat ongeacht van welke afdeling je deel uitmaakt, wij allemaal Woeësj-joepe zijn met een gezamenlijk doel: Het uitdragen van dat unieke carnavalsgevoel in “os sjun Zumpelveld”. Dit motto zal ook als rode draad voor het jubileumjaar gaan dienen. De activiteiten die vanaf 11 november gaan plaatsvinden, zullen vrijwel allemaal in een feestelijk jasje worden gegoten. Het hoogtepunt van het jubileumjaar zal plaatsvinden tijdens de dolle dagen zelf. Over de invulling hiervan zal spoedig meer informatie volgen. De meeste informatie omtrent het jubileum zal via onze vernieuwde Facebookpagina kenbaar worden gemaakt. Ga daarom naar www.facebook.nl/woeesjjoepe en “like” ons!
Wij kijken in ieder geval heel erg uit naar het komende seizoen, waar wij als één grote Woeësj-joepe familie naar buiten zullen treden. En ongeacht de kleur “kap” of het soort kostuum dat je draagt, “Aal onger ing kap” zal hoog in het vaandel staan.

Zumpelveld alaaf!

Namens het interim bestuur en leden van CV Woeësj-joepe