Luc Wolters drager van de Gala-orde 2016

Tijdens een zeer drukbezochte en geslaagde Galabal, georganiseerd door d’r Prinse-road Zumpelveld, heeft dhr. Luc Wolters de Gala-orde 2016 in ontvangst mogen nemen. Deze onderscheiding gaat naar een persoon die zich verdienstelijk heeft gemaakt voor de gemeenschap op sociaal, gemeenschappelijk of cultureel vlak. Tegen de klok van 22.00 uur maakte president Jos Vaessen middels een zeer uitgebreid laudatio bekend wie deze eervolle onderscheiding in ontvangst mocht nemen. En daarbij moet gezegd worden dat er maar een greep uit zijn werkzaamheden is vernoemd, want anders bestond de kans dat de Galabal gigantisch uit zou lopen. Dit onderstreept des te meer dat de keuze voor Luc Wolters meer dan terecht is. Vandaar dat wij in dit artikel dan ook maar een deel van de vele werkzaamheden en verdiensten van Luc zullen benoemen. Luc is sinds 1987 (het jaar van oprichting) lid van de Heemkundevereniging de Bongard (Simpelveld/Bocholtz), waar hij vele bestuursfuncties heeft bekleed en sinds 2007 voorzitter is. Hij heeft vele historische boeken en artikels geschreven waarin Simpelveld en omgeving uitgebreid aan bod komen. Tevens is Luc ook zeer actief in de schutterswereld, waar hij zowel bij schutterij St. Sebastianus uit Eys als schutterij St. George uit Simpelveld vele werkzaamheden verricht en bestuursfuncties (heeft) bekleed. Sinds 1994 is hij redactielid van het Limburgs Schutterstijdschrift, waarbij hij ruim 500 artikelen en kleine bijdragen heeft geleverd. Verder is Luc werkzaam of bekleed bestuursfuncties bij Stichting Limburgs Schutterij Museum, Kerkelijk Zangkoor St. Caecilia Eys (lid en PR), Historische werkgroep Land van Herle (lid, geeft lezingen), Omroep Krijtland en Kerkelijke rechtbank inzake zaligverklaring Ailbertus. Met deze staat van dienst is de uitverkiezing van Luc als drager van de Gala-orde 2016 dan ook meer dan terecht. Tijdens de receptie van CV Woeësj-joepe op 31 januari zal Luc Wolters aansluiten bij de hoogheden, zodat ook aan de Gala-ordedrager de felicitaties kunnen worden overgebracht.

Gala-order 2016

Prinse-road Zumpelveld wint een gigantische prijs!

Woensdag 13 januari 2016 zal voor de heren van d’r Prinse-road Zumpelveld voor altijd in het geheugen gegrigft blijven, want op deze dag kregen ze van Wolter Kroes van de Vriendenloterij in Partycentrum Oud Zumpelveld een geweldige prijs uitgereikt, namelijk een geldbedrag van maar liefst € 100.000,-!!! Totaal overrompeld namen de ex prinsen deze prijs in ontvangst, waarna er nog enkele uurtjes flink gefeest werd! De carnaval kan voor d’r Prinse-road in ieder geval niet meer stuk!

Prijs Prinseroad 2016

Nieuw jeugdprinsenpaar voor JCV Woeësj-juupkes

In een gezellig en druk Partycentrum Oud Zumpelveld werden op zondagmiddag 3 januari Fenne Houben en Nick Lenssen geproclameerd tot het nieuwe jeugdprinsenpaar bij de Woeësj-juupkes voor het jaar 2016. Voor en na de proclamatie konden de aanwezige kinderen en grote mensen genieten van een spetterende kingerzietsong. Halverwege de zietsong werd afscheid genomen van het jeugdprinsenpaar van 2015, Tara en Tren, zij namen plaats bij de groep Tienerkroam. Aan Tara en Tren en ook aan hun familie willen wij vanaf deze plaats nog dank je wel zeggen voor het mooie seizoen. De kingerzietsong hierna werd voornamelijk bevolkt met kinderen die zelf optredens verzorgden. Als jeugdcomité zijn wij dan natuurlijk ook trots op al die kinderen van eigen bodem die deze optredens verzorgen. Tevens werd de zietsong ook dit jaar grotendeels gepresenteerd door drie jeugdigen uit eigen gelederen, te weten Max Vliegen, Boy Leclaire en Joes Wiggerman. Ook werd het Woeësj-juupke wederom uitgereikt. Dit jaar ging deze verdienstelijke prijs voor mensen die zich inzetten voor de kindercarnaval naar Jos Jorissen. Voor alle steun die hij geeft aan de kindercarnaval in Simpelveld. Zoals in het verleden met acties om de jeugdcarnaval financieel te ondersteunen en nu ook met heel veel hulp bij het maken van versieringen en bij de carnavalsdinsdagmiddag in Partycentrum Oud Zumpelveld. Na het aftreden werd het tijd om bekend te maken wie de nieuwe jeugdhoogheid of jeugdhoogheden zou worden. Na een mooie proclamatie in de stijl van Harry Potters toverschool, was het dan eindelijk zo ver. Als jeugdprinsenpaar stonden Nick en Fenne klaar. Voor hen was het een droom die nu werkelijkheid wordt. Fenne en Nick werden geïnstalleerd door wethouder Thijs Gulpen. Na de installatie ging de zietsong nog door met een spetterend programma. Hierna gingen de nieuwe jeugdhoogheden voldaan weer de zaal in. Nick en Fenne zijn allebei leerlingen van basisschool de Meridiaan. Fenne zit in groep 6 en Nick zit in groep 8. Fenne’s grootste hobby is, natuurlijk carnaval vieren. Zo danst zij bij de jeugd van Magic Rhythm en zingt zij samen met haar nichtje Amy in de groep “Tswei Heng Op Inge Boech”. Naast carnaval vieren is Fenne ook een fervent lid van de scouts van Scouting Sint Lucia. Zij woont samen met haar ouders Monique en Roel, haar broertje Max en haar zusje Maartje in de Stampstraat. Nick is al vele jaren lid van de jeugdraad, eerst als jeugdraadslid en later als president. Carnaval is dus ook hem met de paplepel ingegoten. Tevens is hij, net als Fenne lid van de scouts van scouting Sint Lucia. Ook is Nick nog keeper bij de D-jeugd van de S.V. Simpelveld. Nick woont samen met zijn ouders Joyce en Maurice en zijn zusje Sanne in de Bulkemstraat. Samen zijn Nick en Fenne al jaren goede vrienden van elkaar, voornamelijk via scouting. Voor beiden was het een droom om ooit een keer jeugdhoogheid te worden bij de Woeësj-juupkes. En deze komt nu dan ook uit.

Namens CV Woeësj-joepe willen wij Nick, Fenne en hun families een geweldige Carnaval 2016 toewensen.

Nick-I en Fenne-IFoto met dank aan Foto Kaldenbach.

Prins Theo I en Bloemenkoningin Erna regeren over het rijk van de Woeësj-joepe

Op een zeer drukke en gezellige eerste editie van de Prinse-blommebal zijn Theo Meijer en Erna Smeets uitgeroepen tot nieuwe hoogheden voor het jaar 2016 bij CV Woeësj-joepe. Zij zullen als prins Theo I en Blommekunningin Erna de Woeësj-joepe voor gaan in het carnavalsseizoen 2016. Alvorens het echter zo ver was, werd eerst afscheid genomen van de nog regerende hoogheden van het jaar 2015. Prins Erwin en Blommekunningin Daisy hielden samen hun afscheidsrede. Daisy nam hierna weer plaats in de rangen van de Doebele Forto, Erwin heeft nog geen beslissing genomen voor wat betreft de toetreding tot de georganiseerde carnaval. Vervolgens was het tijd voor de proclamatie van de nieuwe prins. Met behulp van de ere-president van de prinseroad, Frans Bodelier, werden een drietal kandidaten naar voren gevraagd. Deze bleken echter alle drie niet de juiste. Uiteindelijk leidde het verhaal naar Theo Meijer, die nog in de zaal foto’s stond te maken. Theo kleedde zich snel om en werd hierna door zijn vriend en wethouder dhr. Hub Hodinius geïnstalleerd als nieuwe prins van de Woeësj-joepe. Ondertussen was ook de verkoop van de bloemen begonnen en al snel werd duidelijk dat Erna Smeets de meeste bloemen gekregen had. Zij werd dan ook door ex-Blommekunningin Daisy geïnstalleerd als nieuwe Blommekunningin van de Woeësj-joepe. Uiteindelijk was het de beurt aan de Durpsjonge om met hun nieuwe schlager “Hei Zunt Vier Da” de avond te sluiten. Het was nog lang onrustig in party-centrum Oud Simpelveld en gingen Theo I en Erna de Simpelveldse carnavalisten nog in de late uurtjes voor. Theo en Erna behoeven allebei geen introductie in de Simpelveldse carnavalswereld. Erna is al jarenlang lid van de Damesraad van elf en zij is zelfs ook prinses geweest in bij deze vereniging. Tevens is Erna lid van het damescomité van de W.N.K. Theo is in het verleden hofnar geweest bij de Raad van Elf van de Woeësj-joepe en hij is nu ook nog lid van vele andere Simpelveldse verenigingen. Wij noemen onder andere de T.A.C., de S.P.S. en wielerclub Berg-op. Zo kunt u zien dat beide hoogheden mensen zijn die midden in de Simpelveldse samenleving staan. En die wij met een gerust hart de Simpelveldse carnavalskar kunnen laten trekken.

Theo-IFoto met dank aan Foto Kaldenbach.

Raad van 11 van CV de Woeësj-joepe klaar voor het nieuwe seizoen

Foto met dank aan Foto Kaldenbach.
Raad van Elf
v.l.n.r. achter: Roy Weeren, Sjaak Seroo, Patrick Leclaire, Carmelita Schmetz, John Scheijen
v.l.n.r. voor: Sjaak Quaedflieg, Raymon Schuncken, Hans Leunissen, Patrick Wiggerman, Ruud Knubben
ontbrekend op foto: Benny Hermsen

Wij zijn er erg trots op dat CV de Woeësj-joepe dan eindelijk de nieuwe Raad van 11 aan het narrenvolk mag presenteren. Geheel in het nieuw gestoken gaan de raadsleden vol enthousiasme het nieuwe carnavalsseizoen tegenmoet. De nieuwe Raad van 11 is een combinatie van nieuwe leden en een aantal oudgedienden en bestaat uit de volgende personen:

 • Carmelita Schmetz (Adjudant)
 • Denis Boumans
 • Raymon Schuncken
 • Hans Leunissen
 • Patrick Wiggerman
 • Sjaak Quaedflieg
 • Roy Weeren
 • Benny Hermsen
 • Patrick Leclaire (President Woeësj-joepe)
 • Ruud Knubben (Penningmeester)
 • Sjaak Seroo (Secretaris Raad van Elf)
 • John Scheijen (Voorzitter Raad van Elf)

Zij zullen tijdens de komende carnavalsperiode samen met de hoogheden en alle afdelingen gestalte gaan geven aan het carnaval in “os sjun Zumpelveld”.

1 10 11 12 13