Nieuw jeugdprinsenpaar voor JCV Woeësj-juupkes

In een gezellig en druk Partycentrum Oud Zumpelveld werden op zondagmiddag 3 januari Fenne Houben en Nick Lenssen geproclameerd tot het nieuwe jeugdprinsenpaar bij de Woeësj-juupkes voor het jaar 2016. Voor en na de proclamatie konden de aanwezige kinderen en grote mensen genieten van een spetterende kingerzietsong. Halverwege de zietsong werd afscheid genomen van het jeugdprinsenpaar van 2015, Tara en Tren, zij namen plaats bij de groep Tienerkroam. Aan Tara en Tren en ook aan hun familie willen wij vanaf deze plaats nog dank je wel zeggen voor het mooie seizoen. De kingerzietsong hierna werd voornamelijk bevolkt met kinderen die zelf optredens verzorgden. Als jeugdcomité zijn wij dan natuurlijk ook trots op al die kinderen van eigen bodem die deze optredens verzorgen. Tevens werd de zietsong ook dit jaar grotendeels gepresenteerd door drie jeugdigen uit eigen gelederen, te weten Max Vliegen, Boy Leclaire en Joes Wiggerman. Ook werd het Woeësj-juupke wederom uitgereikt. Dit jaar ging deze verdienstelijke prijs voor mensen die zich inzetten voor de kindercarnaval naar Jos Jorissen. Voor alle steun die hij geeft aan de kindercarnaval in Simpelveld. Zoals in het verleden met acties om de jeugdcarnaval financieel te ondersteunen en nu ook met heel veel hulp bij het maken van versieringen en bij de carnavalsdinsdagmiddag in Partycentrum Oud Zumpelveld. Na het aftreden werd het tijd om bekend te maken wie de nieuwe jeugdhoogheid of jeugdhoogheden zou worden. Na een mooie proclamatie in de stijl van Harry Potters toverschool, was het dan eindelijk zo ver. Als jeugdprinsenpaar stonden Nick en Fenne klaar. Voor hen was het een droom die nu werkelijkheid wordt. Fenne en Nick werden geïnstalleerd door wethouder Thijs Gulpen. Na de installatie ging de zietsong nog door met een spetterend programma. Hierna gingen de nieuwe jeugdhoogheden voldaan weer de zaal in. Nick en Fenne zijn allebei leerlingen van basisschool de Meridiaan. Fenne zit in groep 6 en Nick zit in groep 8. Fenne’s grootste hobby is, natuurlijk carnaval vieren. Zo danst zij bij de jeugd van Magic Rhythm en zingt zij samen met haar nichtje Amy in de groep “Tswei Heng Op Inge Boech”. Naast carnaval vieren is Fenne ook een fervent lid van de scouts van Scouting Sint Lucia. Zij woont samen met haar ouders Monique en Roel, haar broertje Max en haar zusje Maartje in de Stampstraat. Nick is al vele jaren lid van de jeugdraad, eerst als jeugdraadslid en later als president. Carnaval is dus ook hem met de paplepel ingegoten. Tevens is hij, net als Fenne lid van de scouts van scouting Sint Lucia. Ook is Nick nog keeper bij de D-jeugd van de S.V. Simpelveld. Nick woont samen met zijn ouders Joyce en Maurice en zijn zusje Sanne in de Bulkemstraat. Samen zijn Nick en Fenne al jaren goede vrienden van elkaar, voornamelijk via scouting. Voor beiden was het een droom om ooit een keer jeugdhoogheid te worden bij de Woeësj-juupkes. En deze komt nu dan ook uit.

Namens CV Woeësj-joepe willen wij Nick, Fenne en hun families een geweldige Carnaval 2016 toewensen.

Nick-I en Fenne-IFoto met dank aan Foto Kaldenbach.

Prins Theo I en Bloemenkoningin Erna regeren over het rijk van de Woeësj-joepe

Op een zeer drukke en gezellige eerste editie van de Prinse-blommebal zijn Theo Meijer en Erna Smeets uitgeroepen tot nieuwe hoogheden voor het jaar 2016 bij CV Woeësj-joepe. Zij zullen als prins Theo I en Blommekunningin Erna de Woeësj-joepe voor gaan in het carnavalsseizoen 2016. Alvorens het echter zo ver was, werd eerst afscheid genomen van de nog regerende hoogheden van het jaar 2015. Prins Erwin en Blommekunningin Daisy hielden samen hun afscheidsrede. Daisy nam hierna weer plaats in de rangen van de Doebele Forto, Erwin heeft nog geen beslissing genomen voor wat betreft de toetreding tot de georganiseerde carnaval. Vervolgens was het tijd voor de proclamatie van de nieuwe prins. Met behulp van de ere-president van de prinseroad, Frans Bodelier, werden een drietal kandidaten naar voren gevraagd. Deze bleken echter alle drie niet de juiste. Uiteindelijk leidde het verhaal naar Theo Meijer, die nog in de zaal foto’s stond te maken. Theo kleedde zich snel om en werd hierna door zijn vriend en wethouder dhr. Hub Hodinius geïnstalleerd als nieuwe prins van de Woeësj-joepe. Ondertussen was ook de verkoop van de bloemen begonnen en al snel werd duidelijk dat Erna Smeets de meeste bloemen gekregen had. Zij werd dan ook door ex-Blommekunningin Daisy geïnstalleerd als nieuwe Blommekunningin van de Woeësj-joepe. Uiteindelijk was het de beurt aan de Durpsjonge om met hun nieuwe schlager “Hei Zunt Vier Da” de avond te sluiten. Het was nog lang onrustig in party-centrum Oud Simpelveld en gingen Theo I en Erna de Simpelveldse carnavalisten nog in de late uurtjes voor. Theo en Erna behoeven allebei geen introductie in de Simpelveldse carnavalswereld. Erna is al jarenlang lid van de Damesraad van elf en zij is zelfs ook prinses geweest in bij deze vereniging. Tevens is Erna lid van het damescomité van de W.N.K. Theo is in het verleden hofnar geweest bij de Raad van Elf van de Woeësj-joepe en hij is nu ook nog lid van vele andere Simpelveldse verenigingen. Wij noemen onder andere de T.A.C., de S.P.S. en wielerclub Berg-op. Zo kunt u zien dat beide hoogheden mensen zijn die midden in de Simpelveldse samenleving staan. En die wij met een gerust hart de Simpelveldse carnavalskar kunnen laten trekken.

Theo-IFoto met dank aan Foto Kaldenbach.

Raad van 11 van CV de Woeësj-joepe klaar voor het nieuwe seizoen

Foto met dank aan Foto Kaldenbach.
Raad van Elf
v.l.n.r. achter: Roy Weeren, Sjaak Seroo, Patrick Leclaire, Carmelita Schmetz, John Scheijen
v.l.n.r. voor: Sjaak Quaedflieg, Raymon Schuncken, Hans Leunissen, Patrick Wiggerman, Ruud Knubben
ontbrekend op foto: Benny Hermsen

Wij zijn er erg trots op dat CV de Woeësj-joepe dan eindelijk de nieuwe Raad van 11 aan het narrenvolk mag presenteren. Geheel in het nieuw gestoken gaan de raadsleden vol enthousiasme het nieuwe carnavalsseizoen tegenmoet. De nieuwe Raad van 11 is een combinatie van nieuwe leden en een aantal oudgedienden en bestaat uit de volgende personen:

 • Carmelita Schmetz (Adjudant)
 • Denis Boumans
 • Raymon Schuncken
 • Hans Leunissen
 • Patrick Wiggerman
 • Sjaak Quaedflieg
 • Roy Weeren
 • Benny Hermsen
 • Patrick Leclaire (President Woeësj-joepe)
 • Ruud Knubben (Penningmeester)
 • Sjaak Seroo (Secretaris Raad van Elf)
 • John Scheijen (Voorzitter Raad van Elf)

Zij zullen tijdens de komende carnavalsperiode samen met de hoogheden en alle afdelingen gestalte gaan geven aan het carnaval in “os sjun Zumpelveld”.

Nieuws van D’r Prinse-road Zumpelveld

Rondom de opening van het nieuwe carnavalsseizoen adviseren wij alle carnavalsliefhebbers om hun brievenbus in de gaten te houden, want “d’r Vasteloavendsspecial” zal traditiegetrouw weer op de deurmat vallen. De special wordt traditiegetrouw samengesteld door de mannen van D’r Prinse-road Zumpelveld. In deze special wordt teruggeblikt op het vorige seizoen en alvast vooruitgekeken naar al die mooie evenementen die komen gaan de komende maanden.

Een van deze evenementen staat gepland op zondag 22 november 2015. Dan vindt de 40ste Herrezietsong plaats. Na een zeer succesvolle voorverkoopavond op 9 oktober j.l. liep het ook daarna storm met de kaartverkoop, met als gevolg dat er nog maar een zeer beperkt aantal kaarten te verkrijgen zijn. Deze kaarten kunnen worden verkregen bij Partycentrum Oud Zumpelveld, bij Rutger van Dinther (06-41501252 / (rutgervandinther@online.nl) of bij Hub Leclaire (hubleclaire@hetnet.nl). Kaarten met ontbijt kosten € 27,50, zonder ontbijt € 20, -.

Waar wij ook erg naar uitkijken, zijn onze evenementen in januari. Dit zijn de alom bekende Galabal (18 januari a.s.) en het Tieëkezinge (24 januari a.s.). Kaarten voor de Galabal zijn te verkrijgen bij Hub Leclaire (hubleclaire@hetnet.nl). Kaarten kosten € 20, -. Wees er snel bij, want ook hier geldt “op=op”. Voor meer informatie over het programma verwijzen we graag naar de website van CV Woeesj-joepe (www.woeesjjoepe.nl) of naar onze Facebookpagina.

Logo Prinse-road

Nieuws van het Jeugdcomité

Kingerzietsong

Op zondag 3 januari 2016 vindt de traditionele “Kingerzietsong” weer plaats in Partycentrum Oud Zumpelveld. Het hoogtepunt van deze middag is de uitverkiezing van de jeugdhoogheid of jeugdhoogheden van 2016. Deze middag zal weer gevuld zijn met tal van optredens van onze Simpelveldse jeugd. Het aanvangstijdstip is 13.11 uur. Wij hopen natuurlijk vele kinderen te mogen verwelkomen!
Misschien heb jij ook altijd al gedroomd om in de toekomst jeugdprins of jeugdprinses van de Woeesj-juupkes te mogen zijn.
Je kunt je hiervoor opgeven bij de volgende personen (jeugdprinsencommissie):

 

Kingeroptsoch

Op zaterdag 6 februari trekt onze traditionele kinderoptocht door de straten van “os sjun Zumpelveld”.
Deze zal om 13.11 uur starten bij Bredeschool de Klimpaal. De ontbinding vindt plaats bij het jeugdcentrum, waarna wij nog een aantal uur onvervalste “Zumpelvelder vasteloavend” samen zullen vieren. Lijkt het je leuk om alleen, met een vriendje of vriendinnetje of met een groep mee te lopen.
Meld je dan aan bij de volgende personen, o.v.v. naam en aantal personen:

Hopelijk zien we jullie in grote aantallen terug op 6 februari 2016!

logo jeugdcarnaval

1 11 12 13 14