Evenementen in januari afgelast

Helaas hebben wij moeten besluiten de voor januari geplande evenementen af te gelasten. Dit houdt ook in dat er in januari geen hoogheden worden geproclameerd. Wij zullen uiteraard per maand gaan kijken wat er wel mogelijk is, om ons motto toch waar te kunnen maken: “Vier moage wer beleave, wie sjun vasteloavend is in os leave.”

Blijf gezond allemaal!

Motto van seizoen 2021-2022

Ondanks dat de evenementen in november allemaal zijn verplaatst, geven wij de moed niet op en hopen vanaf januari weer evenementen (eventueel in aangepaste vorm) te kunnen organiseren! En juist daarom vinden wij het heel belangrijk om ons nieuwe motto kenbaar te maken en uit te dragen!

“VIER MOAGE WER BELEAVE, WIE SJUN VASTELOAVEND IS IN OS LEAVE”

In tegenstelling tot vorig seizoen, waar op voorhand alles in een vroeg stadium werd afgelast, kijken wij nu vooral wat wel mogelijk is en in welke vorm, zodat we oprecht d’r Zumpelveder vasteloavend “kenne blieve beleave!”

ZUMPELVELD ALAAF

Evenementen in november afgelast en verplaatst

In verband met de nieuwe maatregelen, zullen de evenementen die de komende weken zouden plaatsvinden verplaatst worden:

  • Frisje Aavank Bal: NNB (wordt spoedig bekend gemaakt)
  • Herrezietsong: verplaatst naar 27 maart 2022 (Halfvasten)
  • Sjlagerzietsong: verplaatst naar 22 januari 2022

1 2 3 4 13