Jeugdcomité

Jeugdcomité en Jeugdraad van Elf

Beide nauw met elkaar verbonden afdelingen zagen het levenslicht in 1958. De jeugdraad van elf bestaat uit elf kinderen van basisschoolleeftijd die tezamen met de jeugdhofnar en de jeugdprins de kar van de kindercarnaval moeten trekken in Simpelveld. Het jeugdcomité is tijdens de carnaval verantwoordelijk voor alle zaken die de door de woeësj-joepe georganiseerde kindercarnaval aangaan. In vroegere dagen was deze afdeling sterk verbonden met de prinseroad van de woeësj-joepe. Daar zij het echter ook steeds drukker kregen met de organisatie van hun eigen evenementen is het jeugdcomité uiteindelijk uitgegroeid tot een zelfstandige afdeling binnen de woeësj-joepe. Zo zorgt het jeugdcomité ervoor dat de woeësj-joepe elk jaar weer een jeugdprins, jeugdhofnar en jeugdraad van elf hebben. Tevens dragen zij ervoor zorg dat er elk jaar voor de kinderen weer een leuke kingerzietsong wordt gepresenteerd. Op deze zietsong wordt elk jaar ook weer de nieuwe jeugdprins geproclameerd en aan het publiek getoond.

 

Leden jeugdcomité:

  • Carmelita Schmetz
  • Sandy Schmetz
  • Nancy Pelzer
  • Jan Faas
  • Manon Wierts
  • Lydia Huppertz
  • Patrick Leclaire
  • Natascha Leclaire
  • Monique Houben