Dames raad van elf

Historie

In 1981 schaarde de dameselvenraad zich onder de vlag van de woeësj-joepe. Deze vereniging bestond toen reeds 16 jaar. En had zich dus volledig ontwikkeld buiten de vereniging om. Initiatiefneemster, mw. Kemp besloot in het midden van de jaren zestig met een aantal dames van de “soos” een carnavalsvereniging op te richten. De daad werd direct bij het woord gevoegd en de vereniging werd opgericht. Er werden direct briefjes gemaakt waarop een aantal functies vermeldt werden, wie het briefje met voorzitster trok werd voorzitster en zo verder. Hiermee was de oprichting in 1965 een feit. Een opvallend gegeven was toen wel de hoge leeftijd van de leden.wat direct op de oprichtende “instantie” terug gevoerd kan worden, namelijk de “bejaardensoos”. Vanaf het jaar van oprichting werd er al direct een dameszietsong georganiseerd. Waarbij ook elk jaar een prinses wordt geproclameerd. Deze prinses kreeg sinds 1976 ook een eigen receptie. Eind jaren 70 vond mw. Kemp dat zij toch een “echte” carnavalsvereniging moesten worden. Zij pleitte dan ook voor loskoppeling van de “soos” en voor aansluiting bij de woeësj-joepe. Na een gesprek met de toenmalige voorzitter, tevens haar eigen schoonzoon, dhr. Scheeren. Was aansluiting bij de woeësj-joepe een feit. De laatste jaren wordt er dan ook verjongd binnen de afdeling, daar die koppeling met de “soos” niet meer voor handen is. En nog steeds kunnen de Simpelveldse dames nog elk jaar genieten van een dameszietsong.

 

Contact
secretariaat:
M. Dackus, Stampstraat 28, 6369 BD Simpelveld, telefoon 045 – 544 02 40

 

Prinsessen

1966 – Maike van de Broek.
1967 – Bertha Hardy.
1968 – Christientje Franssen.
1969 – Tina Kockelkoren.
1970 – Lena Franssen.
1971 – Mia Kockelkoren.
1972 – Mina Reinders.
1973 – Mariët Kockelkoren.
1974 – Christina Reinders.
1975 – Lena Nieuwenhuis.
1976 – Agnes Hamers.
1977 – Nora Weyers.
1978 – Tina Schmetz.
1979 – Lena Loozen.
1980 – Lena Loozen.
1981 – Lieske Janssen.
1982 – Mina Kleynen.
1983 – Trienke Heyenrath.
1984 – Tiny Laval.
1985 – Miets Jacobs.
1986 – Tiny Vleugels.
1987 – Rosa Prumpeler.
1988 – Trautje Pluymaekers.
1989 – Els van der Vlag.
1990 – Mia Scheeren.
1991 – Annie Camps.
1992 – Ria Jagerman.
1993 – Regina Schreuders.
1994 – Marie-José van Uden.
1995 – Bertie Leerschen.
1996 – Mia Jaminon.
1997 – Maria Gorissen.
1998 – Miriam Houben.
1999 – Maria Dackus.
2000 – Marjo Schoonbrood.
2001 – Miriam Seroo.
2002 – Annie Lukassen.
2003 – Marlies Heyse.
2004 – Sandra Boltong.
2005 – Helma Knubben.
2006 – Kay Hardy.
2007 – Bianca Sintzen
2008 – Erna Smeets
2009 – Olga Bonnema
2010 – Truus Rutzerveld
2011 – Trees Kicken
2012 – Anita Dirks
2013 – Carola van Berl