Lempkesoptocht

Lempkesoptocht CV Woeësj-Joepe 2024

 

Zaterdag 10 februari 2024 (aanvang 19:11 uur) staat de 8e lempkesoptocht van CV Woeësj-joepe weer op het programma. Deelname aan deze optocht is enkel en alleen mogelijk door het volledig invullen, ondertekenen en opsturen van het inschrijfformulier. Alleen dan kun je worden toegelaten tot de optocht. De inschrijftermijn loopt tot maandag 5 februari 2024. Voor deze datum dient het inschrijfformulier opgestuurd te worden naar optocht@woeesjjoepe.nl. Inschrijvingen na deze datum worden niet meer geaccepteerd!

 

Voor deelname aan deze optocht worden GEEN vergoedingen uitbetaald!

 

Het is belangrijk dat alle deelnemende carnavalswagens en -groepen uiterlijk om uiterlijk 18:30 uur aanwezig zijn bij de opstelplaats. Startnummers worden op de hoek Dr. Ottenstraat – Brandstraat (begin aanrijroute) uitgereikt.

 

Voor deelname aan de optocht is een optochtreglement opgesteld, waar IEDEREEN zich aan dient te houden!

 

We wensen alle deelnemers een mooie en plezierige lempkesoptocht toe.

ZUMPELVELD ALAAF

 

Aanrijden: Via Dr. Ottenstraat en Brandstraat

Opstellen: Hennebergstraat.

Optochtroute: Stampstraat – Dr. Ottenstraat – Irmstraat – Panneslagerstraat – Dr. Poelsplein – Dorpstraat – Kloosterstraat – Kloosterplein – Marktstraat – Markt (Ontbinding / Einde optocht).

 

BELANGRIJK:

Bij het opdraaien van de markt is het niet meer toegestaan muziek ten gehore te brengen. Hierop is één uitzondering van toepassing. Eén door de organisatie aangewezen carnavalswagen krijgt toestemming om gedurende de ontbinding voor de nodige sfeer te zorgen door het ten gehore brengen van muziek op de markt. We danken alle betrokkenen alvast voor de medewerking en zien uit naar een geweldig feest!

 

Extra controle

Voor aanvang van de optocht zal er door de organisatie in samenwerking met het daarvoor bevoegde gezag specifiek gecontroleerd worden op een aantal onderdelen van het optochtreglement. Indien hier niet aan wordt voldaan, kan niet worden deelgenomen aan de optocht!

  1. Om overlast voor omwonenden te beperken mag tijdens de periode van opstellen het geluidsniveau niet hoger zijn dan 80 dB(C).
  2. Grote (praal)wagens die worden getrokken door tractoren of vrachtwagens en andere grote voertuigen zwaarder dan 3500 kg moeten aan iedere zijde van de wagen tijdens zowel de grote optocht, als de lempkesoptocht een persoon met een (geel of oranje) reflecterend hesje als begeleider naast de wagen hebben lopen. Dit om de veiligheid te waarborgen van toeschouwers (en ook deelnemers). De twee personen die een (praal)wagen of groot voertuig begeleiden mogen niet onder invloed zijn van alcoholhoudende of verdovende middelen.
  3. Er dient een goedgekeurde brandblusser (min. 6 kg poeder, schuim) en EHBO-doos aanwezig te zijn bij elke trekkend voertuig (al dan niet met stroomaggregaat).