Lempkesoptocht

Zaterdag 22 februari 2020 (aanvang 19:11 uur) staat de 6e lempkesoptocht van CV De Woeësj-joepe weer op het programma. Deelname aan onze optocht gebeurt d.m.v. inschrijving vooraf via het inschrijfformulier. Door dit volledig in te vullen en te ondertekenen, kun je worden toegelaten voor de optocht.

 

De inschrijftermijn loopt tot maandag 17 februari 2020. Voor deze datum dient de inschrijving opgestuurd te zijn naar optocht@woeesjjoepe.nl. Inschrijvingen na deze datum worden niet meer gehonoreerd!

 

Belangrijk is dat alle deelnemende carnavalswagens en -groepen dienen minimaal 1/2 uur voor begin van de optocht (18.00 uur) aanwezig zijn bij de opstelplaats. Startnummer wordt op de hoek Brandstraat-Dr. Ottenstraat (begin opstelroute) uitgereikt.

 

Voor deelname aan de optocht is een optochtreglement opgesteld, waar IEDEREEN zich aan dient te houden! Gebeurt dit niet, worden daar consequenties aan verbonden!!!

 

Hieronder vindt je de benodigde informatie en het inschrijfformulier:

 

We wensen alle deelnemers een mooie en plezierige lempkesoptocht toe.

ZUMPELVELD ALAAF ………