Grote optocht

Op zondag 03 maart 2019 (aanvang 14:11 uur) trekt alweer voor de 60e keer de carnavalsoptocht van CV De Woeësj-joepe door de straten van Simpelveld. Deelname aan onze optocht gebeurd d.m.v. inschrijving vooraf via het inschrijfformulier. Door dit volledig in te vullen en te ondertekenen, kun je worden toegelaten voor de optocht.

 

De inschrijftermijn loopt tot maandag 25 februari 2019. Voor deze datum dient de inschrijving opgestuurd te zijn naar optocht@woeesjjoepe.nl. Inschrijvingen na deze datum worden niet meer gehonoreerd!
Voor deelname aan de optocht komen de volgende samenstellingen in aanmerking voor een vergoeding:
  • Grote groepen (Min. 20 personen): € 75,-
  • Carnavalswagens: € 75,-
  • Combinaties van wagens en groepen bedraagt maximaal: € 75,-

N.B.:
* Mobiele geluidsinstallaties worden niet apart gehonoreerd.
* Oude sloopvoertuigen zijn niet toegelaten.

 

De Optochtcommissie draagt ook dit jaar weer de zorg voor de organisatie.
Voor en tijdens de optocht zal controle worden uitgevoerd op de aangegeven en de daadwerkelijke samenstelling van de groepen. Mocht er verschil zijn dan is het aan de optochtcommissie voorbehouden de categorie van de groep alsnog aan te passen aan de werkelijke samenstelling en dat heeft dan ook uitwerking op de uiteindelijke hoogte van de vergoeding.
Belangrijk is dat alle deelnemende carnavalswagens en -groepen dienen uiterlijk om 13.00 uur aanwezig te zijn bij de opstelplaats. Startnummer en Startkaart worden op de hoek Brandstraat-Dr. Ottenstraat (begin opstelroute) uitgereikt. Dit is tevens het bewijs van deelname.

Voor deelname aan de optocht is een optochtreglement opgesteld, waar IEDEREEN zich aan dient te houden! Gebeurt dit niet, worden daar consequenties aan verbonden!!!

 

De uitbetaling van het startgeld is op zaterdag 9 maart van 20:00 uur tot 21:00 uur bij
Café Partycentrum ‘Oud-Zumpelveld’ Irmstraat 23 te Simpelveld. Uitbetaling vindt plaats na overleg van een kopie van het inschrijfformulier én de startkaart.

Gebeurt dit alles niet, dan zal géén uitbetaling plaatsvinden!!

Inschrijfformulier en optocht regelement:

 

We wensen alle deelnemers een mooie en plezierige optocht toe.

ZUMPELVELD ALAAF ……