Grote optocht

Op zondag 11 februari 2018 (aanvang 14:11 uur) trekt alweer voor de 59e keer de carnavalsoptocht van CV de Woeësj-joepe door de straten van Simpelveld. Deelname aan onze optocht gebeurt d.m.v. inschrijving vooraf via het inschrijfformulier. Door dit volledig in te vullen en te ondertekenen, kun je worden toegelaten voor de optocht.
 
De inschrijftermijn loopt tot maandag 5 februari 2018. Voor deze datum dient de inschrijving opgestuurd te zijn naar optocht@woeesjjoepe.nl. Inschrijvingen na deze datum worden niet meer gehonoreerd!
 
Voor deelname aan de optocht krijg je achteraf een vergoeding uitbetaald:
  • Muziekgroepen (lopend en compleet): € 55,-
  • Grote groepen (Min. 20 personen): € 40,-
  • Kleine groepen (Min. 8 personen): € 22,-
  • Carnavalswagens: € 45,-
  • Combinaties van wagens en groepen bedraagt maximaal: € 85,-

 

N.B.:
* Mobiele geluidsinstallaties worden niet apart gehonoreerd.
* Oude sloopvoertuigen zijn niet toegelaten.
 
De Optochtcommissie draagt ook dit jaar de zorg voor de organisatie.
Voor en tijdens de optocht zal controle worden uitgevoerd op de aangegeven en de daadwerkelijke samenstelling van de groepen. Mocht er verschil zijn dan is het Optochtcommissie voorbehouden de categorie van de groep alsnog aan te passen aan de werkelijke samenstelling en dat heeft dan ook uitwerking op de uiteindelijke hoogte van de vergoeding.
 
Belangrijk is dat alle deelnemende carnavalswagens en -groepen minimaal 1 uur voor begin van de optocht (13.00 uur) aanwezig zijn bij de opstelplaats. Startnummer en Startkaart worden op de hoek Brandstraat-Dr. Ottenstraat (begin opstelroute) uitgereikt. Dit is tevens het bewijs van deelname.
 
Voor deelname aan de optocht is een optochtreglement opgesteld, waar IEDEREEN zich aan dient te houden! Gebeurt dit niet, worden daar consequenties aan verbonden!!!
 
De uitbetaling van het startgeld is op zaterdag 17 februari van 20:00 uur tot 21:00 uur bij Café Partycentrum ‘Oud-Zumpelveld’, Irmstraat 23 te Simpelveld.  Uitbetaling vindt plaats na overleg van een kopie van het inschrijfformulier én de startkaart.
 
Gebeurt dit alles niet, dan zal géén uitbetaling plaatsvinden!!
 
Formulieren:

 

We wensen alle deelnemers een mooie en plezierige optocht toe.
 
ZUMPELVELD ALAAF …………

 

E-mail: optocht@woeesjjoepe.nl