Grote optocht

Grote optocht 2023

Op zondag 19 februari 2023 (aanvang 14:11 uur) trekt alweer voor de 61e keer de grote optocht van CV de Woeësj-joepe door de straten van Simpelveld. Deelname aan deze optocht is enkel en alleen mogelijk door het volledig invullen, ondertekenen en opsturen van het inschrijfformulier. Alleen dan kun je worden toegelaten tot de optocht. De inschrijftermijn loopt tot maandag 13 februari 2023. Voor deze datum dient het inschrijfformulier opgestuurd te worden naar optocht@woeesjjoepe.nl. Inschrijvingen na deze datum worden niet meer geaccepteerd!

 

Voor deelname aan deze optocht worden GEEN vergoedingen uitbetaald! Vanaf dit jaar introduceren we prijzengeld voor verschillende categorieën. Afdelingen van CV de Woeësj-joepe komen niet in aanmerking voor prijzengeld.

 

Categorie:

 

1e prijs 2e prijs 3e prijs Aanmoedigingsprijs
Grote groepen

(≥ 20 personen met/zonder wagen)

€ 150 € 100 € 50 N.n.t.b.
Kleine groepen

(≤ 19 personen met/zonder wagen)

€ 75 € 50 € 25 N.n.t.b.
Einzelgänger/duo’s € 33 € 22 € 11 N.n.t.b.

 

De optochtcommissie van CV de Woeësj-joepe draagt ook dit jaar weer zorg voor de organisatie. Voor en tijdens de optocht zal gecontroleerd worden op de opgegeven en de daadwerkelijke samenstelling van de groepen. Mocht er een verschil geconstateerd worden, dan zal de optochtcommissie de categorie van de groep aanpassen aan de werkelijke samenstelling.

 

Alle deelnemende carnavalswagens en -groepen dienen uiterlijk om 13.00 uur aanwezig te zijn bij de opstelplaats. Let op: de optochtroute is gewijzigd! Startnummers worden op de hoek Sweijersgewanden/Rode Put (begin opstelroute) uitgereikt. Dit is tevens het bewijs van deelname.

 

Voor deelname aan de optocht is een optochtreglement opgesteld, waar IEDEREEN zich aan dient te houden!

 

De bekendmaking van de prijswinnaars en uitbetaling van het prijzengeld vindt na afloop van de grote optocht om 18.00 uu bij “BijMaxime”, Vroenhofstraat 1 te Simpelveld plaats

 

We wensen alle deelnemers een mooie en plezierige optocht toe.

ZUMPELVELD ALAAF

 

Aanrijden: Vanaf Rolduckerweg en Sweijersgewanden

Opstellen: Rode Put en Kloosterstraat

Optochtroute: Kloosterstraat – Dorpstraat – Pastoriestraat – Irmstraat – Dr. Schweizerstraat – Scheelenstraat – Dr. Ottenstraat – Stampstraat – Hennebergstraat (Ontbinding / Einde optocht).

 

Bij het indraaien van de Hennebergstraat is het niet meer toegestaan muziek ten gehore te brengen. Hierop is één uitzondering van toepassing. Één door de organisatie aangewezen carnavalswagen krijgt toestemming om gedurende de ontbinding en een half uur na het einde van de Grote Optocht voor de nodige sfeer te zorgen door het ten gehore brengen van muziek. We danken alle betrokken alvast voor de medewerking en zien uit naar een geweldig feest!