Historie

De “Geschichte” va “d’r Prinse – road Zumpelveld

 

Het begin

 

Op 6 oktober 1957 kwamen de eerste zes carnavalsprinsen van Simpelveld bijeen om officieel “D’r Prinse-road Zumpelveld” op te richten. Dit gedenkwaardige moment vond plaats in hotel “Oud-Zumpelveld”, waar destijds “d’r Lenzen Piet” met “’t Vonkens Marieche” het voor het zeggen hadden. Uiteraard is deze eigenaar met zijn vrouw een grote steun voor “d’r Prinse-road” gebleken. In die tijd had men nog geen beschikking over een verenigingskas, dus werd er veel uit eigen beurs betaald. Kameraadschap stond in de begintijd, net als nu ook nog, hoog in het vaandel. Het woord kameraad werd al snel omgedoopt tot “inge Miraane”, waaruit de slagzin “Vieër zunt Miraane en vieër blieëve Miraane” ontstond. Tevens werden in die tijd al vergaderingen belegd, waarin het wel en wee van “d’r Prinse-road” uitvoerig werd besproken.

 

Reiterkorps Jan von Werth E.V.

 

In de beginjaren werden zelfs al buitenlandse contacten gelegd. Het betrof contacten met het zogenaamde “Reiterkorps Jan von Werth E.V.”, één van de meest vooraanstaande carnavalsgroepen uit de carnavalsstad bij uitstek: “Kölle”. In januari van 2011 en 2014 hebben de leden van “D’r Prinse-road” met hun partners nog een “pronksitzung” van het “Reiterkorps” bezocht.

 

Oprichting Jeugdraad van Elf

 

De eerste echte steun aan het Simpelveldse carnavalsgebeuren kreeg vorm door de oprichting van een heuse Jeugdraad van Elf. Middels een “lege-flessen”- actie werd geld ingezameld voor de aanschaf van mutsjes en manteltjes. Het hoogtepunt van de jeugdraad was natuurlijk het uitroepen van de eerste jeugdprins. Daarvoor hadden de ex-prinsen hun oog lagen vallen op de jongste zoon van het kasteleinspaar van “Oud Zumpelveld”. Leo (I) Lenzen werd daarom de eerste voorganger van de carnavalvierende jeugd in Simpelveld.

 

De Galabal

 

“De Galabal”, zoals dit evenement in de volksmond heette en nog steeds wordt genoemd, vindt haar oorsprong in het jaar 1965. In die tijd werden al in verschillende Simpelveldse cafés zogenaamde “Kappezietsongen” gehouden. Maar op vrijdag 5 februari 1965 was het dan eindelijk zover: De eerste “Galabal” werd gehouden in hotel “Oud-Zumpelveld”. Vanaf 19.11 uur werd in een stampvolle zaal een zeer gevarieerd carnavalsprogramma gepresenteerd. De artiesten die deze avond op de planken verschenen waren Lambert Erven uit Vaals (voor de gage van een pakje Caballero), Sjaak Jansen uit Kerkrade, “die drei Fragezeigen” uit Aken en het bekende dansorkest van Jo Braun. De tevreden bezoekers waren unaniem van mening dat dit evenement in de toekomst moest worden voortgezet.
De jaren daarna bleef de “Galabal” een gigantisch succes en had meteen zijn plaats op de carnavalskalender verworven.
Nu was het vooral zaak om het niveau van de “Galabal” te handhaven, waarbij het peil van de optredende artiesten natuurlijk een grote rol speelde. Het werd dus erg belangrijk om voldoende financiële middelen bij elkaar te krijgen, want de beroepsartiesten die op de planken verschenen, waren niet goedkoop.
Maar elk jaar lukte het “d’r Prinse-road” weer om de benodigde florijnen bij elkaar te krijgen. Er werden acties gehouden zoals het ophalen van oud papier en het inzamelen van lege flessen. Op den duur wisten zij zich ook verzekerd van de steun van een aantal vaste sponsoren. Zonder hen was het onmogelijk geweest jaarlijks een “Galabal” op niveau te presenteren. Voordat de tweede “Galabal” van start ging, had d’r ‘Prinse-road’ iets nieuws bedacht: “De Galaorde”. Deze orde werd overhandigd aan een persoon (en in de beginjaren soms meerdere personen) die zich belangeloos verdienstelijk had gemaakt voor de Simpelveldse gemeenschap op sociaal, cultureel of sportief gebied. Simpelvelds eerste dragers van deze “Gala-orde” waren burgemeester Scheelen en mevrouw Kemp. Zij werden op 21 januari 1966 onderscheiden. Deze traditie heeft zich (met uitzondering van 1980, want toen werd er geen “Galaorde” uitgereikt) jaarlijks herhaald. Op deze website is een lijst te vinden waar alle Galaorde-dragers ,van 1966 tot aan de dag van vandaag, staan vermeld. Zoals bekend wordt “de Galabal” traditiegetrouw al jaren op maandagavond gehouden. Menigeen zal zich afvragen waarom hiervoor gekozen is en niet, zoals in het begin, op bijvoorbeeld vrijdagavond. Om de plaatselijke middenstand (en dus ook de mensen uit de horeca) ook de gelegenheid te geven om dit evenement te bezoeken, werd de Galabal op maandagavond gehouden. Dit is, tot op de dag van vandaag, nog steeds het geval.

 

De Herrezietsong

 

Al in het begin van de zeventiger jaren gingen er in “d’r Prinse-road” stemmen op om een heuse “Herrezietsong” te organiseren. Maar de eventuele financiële consequenties die dit evenement met zich mee zouden brengen, hielden dit vooralsnog tegen. Aan de leden was in die tijd wel goed te merken dat zij zo snel als mogelijk een “Herrezietsong” op poten wilden zetten. Het was dus een kwestie van tijd voordat Simpelveld, in navolging van buurgemeente Kerkrade, het mannelijk deel van de bevolking tegemoet zou komen.
In 1977 was het dan eindelijk zover: de eerste “Herrezietsong” werd gehouden. Ook toen was dit nog een groot financieel risico voor de leden van “d’r Prinse-road”. Nadat een aantal “Prinse-road”- leden en sponsoren aangegeven hadden dat zij garant zouden staan, werd unaniem besloten dit evenement op de zondag na de “Galabal” te organiseren. Alweer een nieuwe uitdaging voor een vereniging die zich meer en meer ging manifesteren op allerlei gebied.
De eerste “Herrezietsong” was dan ook een enorm succes. Om 9.00 uur zat het café van Joep Frijns dan ook al bomvol, terwijl de “zietsong” pas om 11.11 uur zou beginnen.
Bij de start van het programma, om 11.11 uur, was de zaal tot de nok toe gevuld en werd het een denderende zondagmorgen met artiesten, zoals: de “Kirchroädsjer meadjer”, “Graaf Bibi”,Bernd Ebenau, “Hot Hötche” en Hedy Honda. Voor de muzikale omlijsting zorgde de “Ragtime Band”.
Deze geweldige start van dit nieuwe evenement zorgde dan ook voor het zoveelste succes van “d’r Prinse-road” en tot op de dag van vandaag is het nog steeds een toonaangevend evenement binnen “d’r Zumpelvelder carnaval”.

 

2 x 11 Jarig jubileum en de jaren daarna

 

In 1979 werd het 2 x 11 jarig jubileum gevierd en werden de programma’s van de “Herrezietsong” en de “Galabal” aan dit jubileum aangepast. Artiesten als Jens Hodeck, Horst Bormann en Fips Asmussen verschenen tijdens de “Galabal” op de planken, terwijl op de “Herrezietsong” artiesten als “d’r Nandus”, Tony Käther en “’t Emscher duo” acte de présence gaven.
Na dit jubileum braken er een aantal rustige jaren aan. Uiteraard kregen de “Galabal” en de “Herrezietsong” de volle aandacht, maar op andere vlakken was het allemaal een stuk rustiger. Dit zorgde er wel voor dat de leden konden brainstormen over eventuele nieuwe ideeën. Eén van die ideeën zorgde ervoor dat in 1982 “d’r Vasteloavendspecial” werd geboren.

 

D’r Vasteloavendspecial

 

In december 1981 werd het idee van “d’r Vasteloavendspecial” omgezet in daden. Uiteraard moesten eerst taken worden verdeeld. De “Special” moest worden geschreven, er moesten adverteerders worden geworven, er werd overlegd over de kosten en ook niet onbelangrijk: de verspreiding van “d’r Special”. Op 28 december 1981 verscheen het blad dan ook voor eerst in de brievenbus van de bewoners van Simpelveld. Het waren de leden zelf die de verspreiding voor hun rekening namen en om 21.00 uur was ook dit “varkentje weer gewassen”.
Tot op de dag van vandaag verschijnt “d’r Special” nog steeds en verheugen zich heel veel inwoners weer op het tijdstip dat dit veelzijdige blad weer op de deurmat valt.

 

Wisseling van de “presidentiële” wacht

 

In 1986 besloot de toenmalige president Frans (I) Hamers om zijn “presidentenscepter” over te dragen aan de huidige president van “d’r Prinse-road Zumpelveld”, Frans (II) Bodelier.
Deze functie heeft hij tot aan het 5 x 11 jarig jubileum met verve ingevuld. Wie kent ze niet, de typische uitspraken zoals: “Bedankt voor ut mithelle”, “Va hatse welkom op d’r ieësjte papadaag van ut joar” en “wat is noe sjunner dan ee blumpke ee blumpke tse geave”.
In 2008 mocht hij zijn 2 x 11 jarig presidentschap vieren en in 2012 was Frans zelfs al 4 x 11 jaar lid. “D’r Prinse-road Zumpelveld” is Frans daarom ook enorm dankbaar voor zijn inzet en passie, maar ook de manier waarop hij nieuwe leden het gevoel geeft dat ze welkom zijn en zich daarom snel thuis voelden in deze prachtige vriendenclub!

 

Het ontstaan van de commissies

 

Omdat het werk binnen “d’r Prinse-road” alsmaar intensiever en meer werd, werd besloten om het werk naar eer en geweten te verdelen. Zo zagen eind jaren ‘80 een aantal commissies het levenslicht: De programmacommissie (draagt zorg voor het samenstellen van de programma’s van zowel de “Galabal” alsmede de “Herrezietsong”), de prinsencommissie (het kiezen van een kandidaat-prins, samen met een afvaardiging van de Raad van Elf) en de podium-/wagencommissie (een soort van technische commissie, die zich bezighoudt met het bouwen en/of onderhouden van het podium en de optochtwagen). Tijdens jubilea wordt er ook nog eens een speciale jubileumcommissie in het leven geroepen, die zich vooral bezighoudt met de organisatie om het jubileum een smaakvolle en feestelijke invulling te geven.
Tot op heden wordt er nog steeds gewerkt in commissies, omdat in de loop der jaren is gebleken, dat dit concept er mede aan bijdraagt om “d’r Prinse-road” succesvol te laten functioneren.

 

Het 3 x 11 jarig jubileum

 

In 1990 vierde “d’r Prinse-road” haar 33-jarig jubileum. Net als bij het komende jubileum werd het startschot voor dit jubileum op maandag 22 januari tijdens de ‘Galabal’ gegeven.
Op zondag 28 januari 1990 vond de “Herrezietsong” plaats, welke toentertijd nog om 11.11 uur begon (tegenwoordig 13.11 uur).
Het jubileumweekend werd gehouden op zaterdag 3 en zondag 4 februari 1990.
‘s Zaterdags werd de jubileumreceptie gehouden met na afloop een feestavond. Voor de muzikale omlijsting zorgde het orkest “The Moonlights”.
‘s Zondags werd uit dankbaarheid een H. Mis voor de leden en overledenen van “d’r Prinse-road” opgedragen. Na afloop van de H. Mis werd een bezoek gebracht aan het kerkhof, waar ter ere van de overleden leden een krans werd gelegd.

 

Hub (II) Lennartz wordt benoend tot “ieëre-vuurzitter”

 

Op 20 januari 1992 werd de toenmalige vice-voorzitter Hub (II) Lennartz tijdens de “Galabal” in een bomvolle zaal tot ere-voorzitter geïnstalleerd. Dit ter gelegenheid van zijn 3 x 11 jarig jubileum van “D’r Prinse-road Zumpelveld”. De jubilaris mocht ter ere van dit jubileum een gouden narrenkap en een mooi herenhorloge in ontvangst nemen. Van zijn echtgenote kreeg hij een nieuwe prinsenmuts aangeboden, wat voor hem en zijn familie de avond alleen maar mooier maakte.

 

De rommelmarkten

 

Begin jaren ’90 gingen ook de vrouwen van de leden zich steeds meer en meer inzetten voor het wel en wee van deze mooie vereniging. Zij gingen allerlei rommelmarkten af, waar zij allerlei oude spullen verkochten om de verenigingskas op deze manier te spekken.
Ook vandaag de dag zijn de dames nog steeds prominent betrokken bij “d’r Prinse-road”, want met de steun van deze dames is “d’r Prinse-road” nog steeds een succesvolle en bloeiende vereniging binnen de Simpelveldse samenleving.

 

Het damescomité

 

Zoals in de vorige paragraaf al werd gememoreerd, zijn de dames van “d’r Prinse-road” door de jaren heen erg belangrijk geweest voor “d’r Prinse-road Zumpelveld”. Nadat de dames al een aantal jaren her en der spullen verkochten op rommelmarkten ten bate van “d’r Prinse-road” , vonden ze het tijd worden om zelf een rommelmarkt te organiseren. Op zondag 24 oktober 1993 werd er voor het eerst in de historie een eigen rommelmarkt georganiseerd in de zaal van Jos Frijns. Dit bleek op zowel organisatorisch als financieel vlak een groot succes. Zo succesvol, dat dit evenement nog een aantal keer is georganiseerd in de jaren daarna.
Ook tijdens een aantal “Herrezietsongen” lieten de dames zich van hun beste kant zien. Niet op het podium, maar “achter de coulissen” verkochten de dames “bruudjes- sjink” aan de aanwezige heren, wat zeker in het begin een groot succes bleek en een leuk “zakcentje” voor de verenigingskas opleverde. De dames zijn inmiddels niet meer weg te denken bij “d’r Prinse-road” en zullen ook zeker te allen tijde bij het wel en wee van deze vereniging betrokken blijven.

 

Touwtrekken in de “Oude Molen”

 

Op 12 mei 1994 kon er weer een nieuw evenement op het conto van “d’r Prinse-road” worden bijgeschreven. Op deze Hemelvaartsdag werd voor het eerst in de historie een touwtrekwedstrijd georganiseerd in de wei van de familie Hupperichs in de Oude Molen. Onder een stralend blauwe Hemel streden 15 teams, verdeeld in verschillende categorieën, voor wie zich de sterkste van Simpelveld (en omstreken) mocht noemen voor het komende jaar. Vele bezoekers wisten de weg naar de Oude Molen te vinden, wat er mede aan toe heeft bijgedragen dat dit evenement een geweldig succes werd. Zo succesvol, dat werd besloten deze touwtrekwedstrijd het komende jaar (en nog een aantal jaren daarna) weer te organiseren.

 

Deelname aan de sjlagerzietsong: “Links Errum”

 

De laatste jaren neemt “d’r Prinse-road” fanatiek deel aan de sjlagerzietsóng van onze moedervereniging CV ‘De Woeësj-joepe’. Begin jaren ’90 namen er al een vijftal leden , te weten Frans Bodelier, Piet Seroo, Maurice Hollanders, Roger Vleugels en Ruud Boltong, deel aan de sjlagerzietsong onder de naam “Links Errum”. Na een aantal keer bijna de hoofdprijs in de wacht gesleept te hebben, behaalde deze formatie op 11 november 1995 een eerste plaats met het liedje “Mit ‘t wesjbret en d’r sjelleboom” . Dit was het startpunt voor een aantal succesvolle jaren, want in het noorden van onze provincie en over de landsgrenzen heen, waren zij graag geziene gasten op allerlei zittingen.

 

4 x 11 jarig jubileum

 

In het jaar 2001 vierde “d’r Prinse-road” haar 4 x 11-jarig jubileum. Dit jubileum zit bij velen nog vers in het geheugen. Net zoals bij het komende jubileum, begon deze editie ook met “de Galabal” op maandag 15 januari 2001. Op zaterdag 20 januari 2001 werd ter ere van het jubileum een Heilige Mis gehouden, waarin troubadour Sjef Diederen de muzikale omlijsting voor zijn rekening nam. Na deze mis werd de jubileumreceptie gehouden in partycentrum Frijns. Deze receptie werd zeer druk bezocht. Ook de opkomst van oud Gala-ordedragers en oud prinsen mocht overweldigend genoemd worden. Na afloop van de receptie konden de voetjes van de vloer, want met medewerking van orkest “De Peanuts” werd er tot de kleine uurtjes doorgefeest. Na een korte nachtrust mochten de heren van d’r ‘Prinse-road’ zich weer opmaken voor het volgende en tevens ook laatste evenement in de feestweek: de “Herrezietsong” (toen nog in januari).

 

Pleinfeest en Profronde van Heerlen

 

Om geld in de kas te krijgen, werden ook in het begin van de jaren ‘00 de handen uit de mouwen gestoken. Als opvolger van de touwtrekwedstrijd werd alweer in de Oude Molen, maar nu op het plein van de familie Sterk een zogenaamde koppelkoerswedstrijd gehouden. Op een soort van hometrainer werd getracht zoveel mogelijk omslagen te maken binnen een bepaalde tijd, wat ook weer voor veel hilariteit zorgde. Helaas nam de animo bij zowel de bezoekers als de deelnemers na verloop van jaren steeds meer af, waarna werd besloten de stekker uit dit evenement te trekken.
In die tijd werd d’r ‘Prinse-road’ ook benaderd of zij hun steentje bij wilden dragen tijdens de Profronde van Heerlen (opvolger van de “Nacht van Simpelveld). Uiteraard werd hier geen “nee” tegen gezegd en hebben de heren van d’r ‘Prinse-road’, samen met hun dames. menig jaar de aanwezige bezoekers en wielerfans van de nodige drankjes voorzien tijdens deze wielerronde.

 

D’r ‘Prinse-road’ in de “singing mood”

 

In het jaar 2007 werd, tijdens een van de vergaderingen, besloten om tijdens de volgende editie van de “sjlagerzietsong” met de voltallige ‘Prinse-road’ mee te doen en wellicht wel een gooi te doen naar één van de podiumplaatsen. Niemand minder dan Jan Lenzen werd bereid gevonden om de tekst te schrijven, waarbij de muziek door Peter Bartholomé werd gecomponeerd. De titel van de “sjlager” luidde als volgt: “Noe pak miech toch ens lekker vàs”.
Op zaterdag 17 november 2007 was het dan zover. Na maanden van oefenen moest het dan echt gebeuren. En of het echt gebeurde: d’r ‘Prinse-road’ sleepte de eerste prijs in de wacht en er werd tot diep in de nacht gefeest. Vervolgens verscheen “d’r Prinse-road” op tal van evenementen, zowel binnen als buiten de dorpsgrenzen op diverse podia en een nieuwe traditie was geboren.
Een jaar later werd de titel uiteraard verdedigd. Helaas zat de eerste prijs er niet in, deze ging naar “Jan en de Golden Girls”. Maar er werd wel een verdienstelijke tweede prijs in de wacht gesleept met het liedje “Ut vasteloavendsgeveul”.
Het jaar daarna was het wel weer raak! Met het liedje “Iech han de kneuf aaf” werd weer de hoofdprijs binnen gehaald. Dit liedje sloeg zo aan, dat d’r ‘Prinse-road’ in 2010 zelfs in de finale van het PLK (Parkstjad Leedjes Konkoer) heeft gestaan, waar een mooie 7de prijs werd behaald.
Tijdens de edities van 2011 en 2012 werd respectievelijk een 4de en 3de plaats behaald. Van de vijf deelnames is er dus vier keer een podiumplek gerealiseerd. Geen slecht gemiddelde dus!

 

Het 5 x 11 jarig jubileum en d’r ‘Prinse-road’ anno nu

 

In 2012 mochten wij alweer ons 5 x 11 jarig jubileum vieren, waar wij een heel weekend voor hadden uitgetrokken, inclusief een feestelijke receptie. Na het jubileumjaar droeg Frans Bodelier zowel de presidentenscepter als de voorzittershamer over aan respectievelijk Jos Vaessen (president) en Hub Leclaire (voorzitter). Om Frans te eren voor zijn geweldige verdiensten voor onze vereniging, werd hij in datzelfde jaar tot erepresident benoemd.
In 1959 als een klein clubje begonnen en anno nu mogen we trots zijn op onze grote groep actieve leden. Dit zijn op volgorde van jaar van prins: Frans I Bodelier (1968), Jos I (1988) Vaessen, Piet I (1990) Wings, Maurice II (1991) Hollanders, Roger I (1992) Vleugels, Roger II (1996) Leclaire, Guido I (2000) Kokkelkoren, Marc I (2001) Franssen, Jos III (2003) Jorissen, Rutger I (2006) van Dinther, Remi I (2007) Tijssen, Hub VI (2008) Leclaire, Michel I (2009) Bleijlevens, Maurice III (2010) Erkens, Luc I (2012) Hamers, Roy I (2013) Weeren en Sjef II (2014) Kessen.
Daarnaast zijn er nog een groot aantal “niet actieve” en voormalige leden die d’r ‘Prinse-road’ nog steeds een warm hart toedragen. Dit alles zorgt ervoor dat deze vereniging na bijna 60 jaar nog steeds bloeiende is en een prominente rol inneemt in “d’r Zumpevelder vasteloavend”.