Commissies

Prinsencommissie

Deze commissie is verantwoordelijk voor het uitkiezen van de nieuwe prins. De commissie bestaat uit drie leden van d’r Prinse-road en drie leden van de Raad van 11. Vanuit d’r Prinse-road zijn dit;

 • Jos Vaessen
 • Maurice Hollanders
 • Maurice Erkens

 

Wagen/podiumcommissie

Deze commissie is verantwoordelijk voor het “optochtklaar” maken van de wagen, het onderhouden hiervan en draagt zorg voor de procedure rondom het verhuren van de wagen. De andere taak berust op de aankleding van het podium en zaal voor onze evenementen (Galabal, Herrezietsong en Tieëkezinge).

De volgende leden nemen zitting in deze commissie:

 • Luc Hamers
 • Piet Wings
 • Remi Tijssen

 

PR/sponsorcommissie

Deze commissie is verantwoordelijk voor het sponsorbeleid, het werven van sponsoren (samen met alle leden) en het onderhouden van de contacten met de sponsoren. Tevens draagt deze commissie ook zorg voor het PR-beleid en communicatie naar buiten toe. Dit gebeurt middels Social Media (Facebook), weekblad d’r Troebadoer en de website (www.woeesjjoepe.nl).

De volgende leden nemen zitting in deze commissie:

 • Hub Leclaire
 • Roger Vleugels
 • Rutger van Dinther
 • Michel Bleijlevens

 

Programmacommissie

Deze commissie is verantwoordelijk voor de samenstelling van de programma’s van zowel Herrezietsong als Galabal. Zij leggen contacten met artiesten en zorgen voor diens opvang op de dag van het evenement. Ook maken zij de draaiboeken, waarin alle belangrijke informatie van de Herrezietsong en Galabal is verwerkt.

De volgende leden nemen zitting in deze commissie:

 • Rutger van Dinther
 • Piet Wings
 • Marc Franssen
 • Guido Kokkelkoren
 • Adviseur: Jos Vaessen

 

Commissie Tieëkezinge

Sinds 2012 mogen wij de organisatie van een derde evenement voor onze rekening nemen. In het kader van ons 5 x 11 jarig jubileum heeft d’r Prinse-road een gezellige middag “Tieëkezinge” mogen organiseren. Dit was een dusdanig succes, dat dit evenement structureel op de kalender is gezet. Hiervoor is een speciale commissie in het leven geroepen. Deze commissie werkt samen met de VKK (Vastelaovend Koeltoer Kommissioen) en geeft invulling aan een middagvullend programma, waar in samenwerking met muzikant Harrie Trines de aanwezige bezoekers een gezellige middag wordt geboden. Vanuit d’r Prinse-road zijn de volgende leden actief in deze commissie:

 • Michel Bleijlevens
 • Sjef Kessen
 • Rutger van Dinther