Evenementen in januari afgelast

Helaas hebben wij moeten besluiten de voor januari geplande evenementen af te gelasten. Dit houdt ook in dat er in januari geen hoogheden worden geproclameerd. Wij zullen uiteraard per maand gaan kijken wat er wel mogelijk is, om ons motto toch waar te kunnen maken: “Vier moage wer beleave, wie sjun vasteloavend is in os leave.”

Blijf gezond allemaal!

Motto van seizoen 2021-2022

Ondanks dat de evenementen in november allemaal zijn verplaatst, geven wij de moed niet op en hopen vanaf januari weer evenementen (eventueel in aangepaste vorm) te kunnen organiseren! En juist daarom vinden wij het heel belangrijk om ons nieuwe motto kenbaar te maken en uit te dragen!

“VIER MOAGE WER BELEAVE, WIE SJUN VASTELOAVEND IS IN OS LEAVE”

In tegenstelling tot vorig seizoen, waar op voorhand alles in een vroeg stadium werd afgelast, kijken wij nu vooral wat wel mogelijk is en in welke vorm, zodat we oprecht d’r Zumpelveder vasteloavend “kenne blieve beleave!”

ZUMPELVELD ALAAF

Evenementen in november afgelast en verplaatst

In verband met de nieuwe maatregelen, zullen de evenementen die de komende weken zouden plaatsvinden verplaatst worden:

  • Frisje Aavank Bal: NNB (wordt spoedig bekend gemaakt)
  • Herrezietsong: verplaatst naar 27 maart 2022 (Halfvasten)
  • Sjlagerzietsong: verplaatst naar 22 januari 2022

CV Woeësj-joepe in de startblokken……

…..om na een jaar afwezigheid er een geweldig carnavalsseizoen van te mogen maken! En daarmee gaan we van start in de maand november.

Opening seizoen

Op vrijdag 12 november zullen wij om 19.11 uur het startschot geven voor het carnavalsseizoen 2021-2022, traditiegetrouw bij “D’r Kloonemaan”, samen met de hoogheden van 2020, leden en andere belangstellenden. Aansluitend zullen wij de jublieumzitting van onze vrienden van CV Bergböck gaan bezoeken, ter gelegenheid van hun 6 x 11-jarig bestaan!

Frisje Aavank Bal

Op zondag 14 november organiseert de Damesraad van Elf een nieuw evenement, namelijk het “Frisje Aavank Bal”.
Na jarenlang de Dameszietsong voor hun rekening te hebben genomen, gooien ze het dit jaar over een andere boeg. Ook de mannen zijn welkom om tijdens deze middag (aanvang 14.33 uur in PC Oud Zumpelveld) samen met de vrouwen te genieten van een middagvullend optreden van Anderkovver en DJ Wim Frijns.
De entreeprijs bedraagt € 20,- (voorverkoop € 17,50) en de kaarten zijn te verkrijgen bij Oud Zumpelveld, kapsalon Erna en Hair & Beauty.

De 45ste Herrezietsong

Een week later, op 21 november om 13.11 uur, zijn dan toch echt alleen de heren aan de beurt, want dan staat de 45ste Herrezietsong op het programma, georganiseerd door d’r Prinse-road.
Nadat de editie van vorig jaar vanwege de bekende reden in het water is gevallen, zullen we het dit jaar dubbel en dik in gaan halen. Artiesten als Danny Pouwels, Bernice Ehrlich, Tonca e.a. zullen het podium van PC Oud Zumpelveld onveilig gaan maken en de aanwezige heren een onvergetelijke middag gaan bezorgen. Meer info over dit evenement is te vinden op www.facebook.nl/prinseroad.

Sjlagerzietsong

Ook dit evenement hebben we een jaartje over moeten slaan, dus met des te meer motivatie en energie zullen de deelnemers hun nieuwe sjlagers ten gehore gaan brengen. Op zaterdag 27 november zullen vijf groepen een gooi gaan doen naar de titel “D’r winnende sjlager 2022”.
De avond zal om 20.11 uur beginnen, eveneens in PC Oud Zumpelveld. Wanneer de verplichte sluitingstijd van 00.00 uur dan nog geldt, zal het evenement om 19.11 uur beginnen.
De muzikale omlijsting van deze avond is in handen van DJ Rick. De toegang is gratis, echter stellen wij een vrije gave zeer op prijs.

Corona toegangsbewijs

De evenementen die in een horecagelegenheid zullen plaatsvinden, zijn alleen toegankelijk met een geldig Coronatoegangsbewijs.

1 2 3 12