Woeësj-joepe nieuws: Programma dolle dagen

Nog een aantal nachtjes slapen en dan staan voor menig carnavalist de mooiste dagen van het jaar voor de deur. Hieronder volgt het complete programma, dat officieel op vrijdag 9 februari van start zal gaan.

Vrijdag 9 februari, sleuteloverdracht en Auw Wiever- / Auw Mentjesbal

Op vrijdag 9 februari zal om 19.11 uur het startschot worden gegeven voor de dolle carnavalsdagen. De prinsen van zowel Simpelveld, Bocholtz als de Huls ontvangen van burgemeester Richard de Boer de sleutel van hun dorp en zullen vanaf dan de rol van de burgervader “overnemen”. Ook zullen er een aantal optredens volgen. Zelfs het college van B & W heeft ondanks hun drukke agenda’s toch nog plek weten te vinden om een lied in te studeren, wat zij uiteraard op deze avond zullen laten horen. Na deze plichtplegingen zullen de Auw Wiever het Auw Wiever- / Auw Mentjesbal officieel openen. Dit zal rond de klok van 20.33 uur gaan plaatsvinden. Vervolgens zal er worden uitgeweken naar de verschillende cafés in Simpelveld, waar DJ’s klaarstaan om te zorgen voor de juiste carnavalssfeer (DJ Flügel in Oud Zumpelveld, DJ Rick in BijMaxime). Om 00.00 uur gaat in Oud Zumpelveld het demasqué plaatsvinden, zodat we eindelijk kunnen zien wie er her en der achter de verschillende maskers verscholen zit.

 

Zaterdag 10 februari, kinderoptocht en Lempkesoptocht

Op deze dag zal bij Bredeschool de Klimpaal traditioneel het kindercarnaval worden geopend, gevolgd door een bonte kinderoptocht. Deze optocht zal om 12.33 uur starten en de volgende route afleggen: Scheelenstraat – Dr. Ottenstraat – Stampstraat – Dr. Poelsplein – rotonde – Markt – Marktstraat – Kloosterplein – Kloosterstraat – Vroenhofstraat – Irmstraat. De ontbinding vindt plaats in de Irmstraat, voor Jeugdcentrum de Toekomst. Hierna zal er tot 16.33 uur worden nagefeest samen met de jeugdhoogheden van de Huls en Simpelveld. De muzikale invulling zal worden verzorgd door DJ Frank.
Inschrijven kan nog steeds door te mailen naar moc.l1529818007iamto1529818007h@dgu1529818007ejlmr1529818007.
’s Avonds zullen dan de lichten worden gedoofd, want dan zal de vierde Lempkesoptocht in de geschiedenis van het Simpelveldse carnaval plaats gaan vinden. Vanaf 19.11 uur begint de tocht. De straatverlichting gaat op het parcours uit en er zal op diverse plekken voor extra sfeer gezorgd worden. Dit belooft dus wederom een spektakelstuk te worden en zeker de moeite waard om naar te komen kijken.
De Lempkesoptocht trekt langs deze straten: Stampstraat-Dr. Ottenstraat-Irmstraat-Panneslagerstraat-Dr.Poelsplein-rotonde-Dorpstraat-Pastoriestraat-Vroenhofstraat-Kloosterstraat-Kloosterplein-Marktstraat-Markt-Einde
Opstellen is vanaf 18.00 uur in de Brandstraat en Hennebergstraat. Na afloop zal er uitgebreid worden nagefeest in de Simpelveldse cafés.

 

Zondag 12 februari, Grote Optocht

De “Koninginnerit” van “d’r Zumpelvelder vastelaovend” vindt plaats op zondag 12 februari, want dan trekt de “Grote Optocht” door de straten van Simpelveld.

De optochtroute is als volgt (!!!let op, deze is gewijzigd t.ov. voorgaande jaren!!!):
Stampstraat – Panneslagerstraat– Irmstraat – Nieuwe Gaasstraat – Stationstraat –Oranjeplein – Schilterstraat – Schiffelderstraat – Kloosterstraat – Vroenhofstraat –Pastoriestraat – Dorpstraat – Markt/Marktstraat/Kloosterplein-Ontbinding

De optocht vertrekt om 14.11 uur. Het defilé wordt gehouden bij d’r Klooneman/ Bij Maxime.
Ook dit belooft weer mooie en grote optocht te worden. Voor het echter zover is volgen nog enkele mededelingen van “huishoudelijke aard”:
Voor kleine groepen (tot 8 personen), duo’s en Einzelgänger die meegaan met de Grote Optocht van zondag is aanmelden vooraf niet nodig. Dat kan namelijk op de dag zelf. Voor aanvang van de optocht kun je hiervoor vanaf 12:00 uur terecht in Partycentrum Oud Zumpelveld in Irmstraat 23.
Opstellen voor groepen kan vanaf 13.00 uur in de Brandstraat/Hennebergstraat. De afdelingen van CV Woeësj-joepe stellen zich op in de Stampstraat vanaf Hennebergstraat tot aan de St. Remigiusstraat.
Belangrijk: Voor een goede doorgang en geen verkeershinder is het belangrijk dat de straten waar de optochten door zullen trekken zeker autovrij zijn voor en tijdens de optochten.

Daarom is in de volgende straten een tijdelijke verkeersmaatregel (parkeerverbod) van kracht voor zowel de zaterdagavond als de zondag: Brandstraat, Hennebergstraat, Stampstraat, Vroenhofstraat, Stationsstraat en Markt. Wij verzoeken bewoners langs de opstel- en optochtroute geen auto’s langs de route te parkeren. Maak zoveel mogelijk gebruik van uw eigen inrit of garage en probeer de weg vrij te houden. De deelnemers en toeschouwers zullen dit bijzonder waarderen. Belangrijke knelpunten worden tevens met borden of lint afgezet.
Wij verzoeken iedereen die met de auto naar Simpelveld komt om de optochten te kijken, deze elders in het dorp (los van de optochtroute) te parkeren. Wij danken alvast voor uw medewerking en begrip.
Dan nog een belangrijke mededeling voor wagens die worden voortgetrokken door een tractor, vrachtwagen of andere grote voertuigen zwaarder dan 3500 kg. Deze dienen aan weerzijden te worden begeleid door een persoon in een reflecterend hesje. Dit om toe te zien dat het publiek langs de kant voldoende afstand zal houden van de wagens. De personen die deze taak op zich nemen mogen niet onder invloed zijn van alcohol of verdovende middelen.
De uitslag van de mooiste Einzelgänger van de Grote Optocht zal dit jaar bekend gemaakt worden omstreeks 17.30 uur afwisselend in Café/Partycentrum Oud Simpelveld, BijMaxime en Jeugdcentrum de Toekomst.
Wij wensen alle hoogheden, deelnemers en toeschouwers een geweldige en kleurrijke optocht toe!
 
Maandag 12 februari, Troevebal

Als vervolg op het zeer succesvolle Kappebal en Vlüggebal van de vorige twee seizoenen, organiseren de Woeësj-joepe op carnavalsmaandag 12 februari in Partycentrum Oud Zumpelveld om 20:11 uur wederom een bal. In het kader van ons motto ‘Sjpass is troef’ mogen we met trots het Troevebal presenteren
We nodigen iedere carnavalist uit Simpelveld en omstreken uit om dit bal met ons mee te beleven.
Het is de bedoeling dat op deze gratis toegankelijke avond zoveel mogelijk carnavalisten met originele uitvoeringen op ons thema de avond bezoeken. Om dit nog een beetje te stimuleren zullen we ook dit jaar hier een wedstrijd aan koppelen.
We hebben een vijftal categorieën bedacht: “t groeëtste zouwaos”, “de sjunste dame”, “d’r sjtaatste kunning”, “’t leefste hätsje” en “d’r joligste joker”.
We zijn ervan overtuigd dat iedereen creatief aan de slag gaat en met de meest gekke, bijzondere en speciale creaties in de zaal zal verschijnen.
De jury zal gedurende de avond de creaties bekijken, bewonderen en besnuffelen. Rond 23:00 uur zal de jury dan met haar oordeel komen. Voor de winnaars in alle vijf categorieën liggen er prijzen in het verschiet. 
De muzikale omlijsting is in handen van DJ Frank en hij zal de carnavalisten met zijn uitgebreide repertoire aan sjtimmungs- en carnavalsmuziek aan het zingen, springen en hossen krijgen. 
Voor velen zal dit Troevebal de after-party van de optochten in Bocholtz en de Huls zijn. We rekenen erop om jullie allemaal weer te kunnen begroeten op ons bal en ons motto eer aan te doen, door met zijn allen te zorgen voor een hoop “SJPASS en plezeer.”

 

Dinsdag 13 februari, Kloonetreffe

Ook op de (helaas) laatste carnavalsdag zullen we er met zijn allen een gezellige en knallende dag van maken. Om 15.11 uur zal bij d’r Kloonemaan door d’r Doebele Forto het startschot worden gegeven voor het Kloonetreffe, waarna een rondgang langs de Simpelveldse cafés zal volgen. Om 23.33 uur zal “d’r vastelaovend” worden afgesloten middels het traditionele “d’r Kloon Begrave”. Voor onze prins Mischa I is dan het moment aangebroken om samen met bloemenkoningin Sharon, jeugdprins Daan I en jeugdprinses Froukje I de voor hen onvergetelijke carnaval 2018 op een waardige manier af te sluiten.

 

Let op: gewijzigde optochtroute

De route voor de grote optocht op zondag 11 februari is gewijzigd t.o.v. de voorgaande jaren. Hieronder volgt de nieuwe route met kaart van de optochtroute.

 

Opstellen Brandstraat en Hennebergstraat.
Route: Stampstraat, Panneslagerstraat, Irmstraat, Nieuwe Gaasstraat, Oranjeplein, Schilterstraat, Schiffelderstraat, Kloosterstraat, Vroemhofstraat, Pastoriestraat, Dorpstraat en Markt ontbinding.

Bezoek Blauw Sjuut in Simpelveld

Op maandag 5 februari zal de “Heëlensje Blau Sjuut” traditioneel weer uitvaren om de “Vastelaovend” in Limburg aan te kondigen. Ook dit jaar zullen ze vele plaatsen in het Limburgse, Duitse en Belgische land aandoen. Een van de eerste plaatsen waar zij traditiegetrouw zullen aanmeren is ons eigen Simpelveld. Rond de klok van 14.45 uur komen zij de Simpelveldse “wateren” binnengevaren, waarna zij een uur in het gemeentehuis van Simpelveld zullen vertoeven. Zij zullen door de drie carnavalsverenigingen uit de gemeente en het gemeentebestuur worden ontvangen, waarna er traditiegetrouw een hoop “kolder en kwatsch” zal worden uitgehaald door de bemanning. Nadat de Sjuut is vertrokken, zal er in Partycentrum Oud Zumpelveld een gezellige afterparty gaan plaatsvinden, waar zowel CV Woeësj-joepe, BVV Kalk aan de Books-KE en CV de Bergböck inclusief hun hoogheden aanwezig zullen zijn.

 

Receptie hoogheden en Gala-ordedrager, huldiging jubilarissen

Komende zondag, 28 januari, organiseert het bestuur van CV Woeësj-joepe de receptie voor prins Mischa I, bloemenkoningin Sharon, jeugdprins Daan I, jeugdprinses Froukje I en de drager van de Gala-orde 2018 Funs Raijmakers.

Voordat het zover is, zullen wij met alle Woeësj-joepe  de dialectmis in de St. Remigiuskerk gaan bezoeken. Na de mis zullen wij met het hele gevolg naar het kerkhof gaan om daar de overleden leden te herdenken en stil te staan bij diegenen die ons de afgelopen tijd ontvallen zijn.

Vervolgens gaan wij naar BijMaxime, al een aantal jaar onze vaste locatie voor de receptie. Voorafgaand aan de receptie zal het bestuur de jubilarissen voor het jaar 2018 huldigen en in het zonnetje zetten. Dat zijn dit jaar: Roy Jorissen, Annie Lukassen (3x 11 jaar), Marjo Schoonbrood, Patrick Leclaire, Guido Kokkelkoren, Martina Franssen (2 x 11 jaar), Bianca Sintzen, Remi Tijssen, Bert Beenen, Patrick Hermans, Rob Görtzen, Ruud Knubben, Francis Franssen-de Bruyn, Michel Franssen, Boy Leclaire en Femke Philippens (1 x 11 jaar).

Om 14.11 uur zullen wij starten met de receptie voor de hoogheden en de gala-ordedrager, waarmee wij familie, vrienden en (carnavals)verenigingen de kans bieden om hun felicitaties over te brengen.

Na afloop van de receptie zullen wij traditiegetrouw nog enkele uurtjes doorfeesten, ook deze keer weer onder leiding van DJ Rick.

Funs Raijmakers Gala-ordedrager 2018

Maandag 22 januari j.l., tijdens een uitverkocht Galabal, ontving dhr. Funs Raijmakers uit handen van president Jos Vaessen van d’r Prinse-road Zumpelveld de Gala-orde 2018. Na het zeer uitgebreide Laudatio kreeg hij dan ook terecht een spetterend ovationeel applaus. Trots als een pauw genoot hij samen met zijn echtgenote Tiny van dit voor hem speciale en onvergetelijke moment.

Onze Gala-ordedrager is geboren op 15 november 1949 en woonachtig is Simpelveld. Zijn hobby’s zijn fietsen, wandelen, het luisteren naar muziek van met name James last en natuurlijk het vele vrijwilligerswerk waar hij zich met ziel en zaligheid voor inzet. Vele verenigingen en instanties mogen zich daarom ook rijk rekenen met Funs in hun gelederen. Om een beeld te schetsen wat hij allemaal voor de gemeenschap heeft betekend en nog steeds betekent, volgt een overzicht van zijn werkzaamheden;  Penningmeester van de Stichting Gedachteniskapel van de Mijnwerkers (2012-2015), penningmeester (vanaf 2012) en vrijwilliger van Stichting Kapel Sterre der zee, penningmeester (vanaf 2006) en organisator activiteiten Stichting Promotie Simpelveld en de Schutterij St. George (commissie financiën bondschuttersfeest 2018). En dan natuurlijk SV Simpelveld niet te vergeten. Binnen deze vereniging heeft hij tal van functies bekleed, zoals bestuurslid (1984-2001, waarvan 14 jaar secretaris), kaderlid (vanaf 2001 tot heden), beheerder leden- en contributieadministratie (vanaf 1985), beheerder spelerspassen (2006-2016), elftalleider (2002-2017) en nog steeds een steun en toeverlaat bij werkzaamheden in en rondom de kantine.

Gezien deze zeer uitgebreide lijst van verdiensten een meer dan terechte onderscheiding voor deze bijzondere man. Komende zondag (28 januari) zal Funs samen met zijn echtgenote Tiny aanschuiven aan de receptietafel om dan samen met de prins, bloemenkoningin en jeugdhoogheden in het zonnetje te worden gezet. De receptie zal om 14.11 uur van start gaan in BijMaxime.

Collecte carnavalsoptochten

Op zaterdag 20 januari a.s. vindt weer de jaarlijkse huis-aan-huis-collecte van C.V. De Woeësj-joepe plaats voor de carnavalsoptochten. De opbrengst is voor de Lempkesoptocht op zaterdag 10 februari en de mooie, grote en altijd drukbezochte optocht op zondag 11 februari. U kunt de leden van CV De Woeësj-joepe a.s. zaterdag dus aan uw deur verwachten voor een bijdrage. Wij stellen uw gift enorm op prijs.

De inschrijftermijn voor beide carnavalsoptochten is reeds gestart. Je kunt je inschrijven door het invullen en opsturen van het betreffende inschrijfformulier (Lempkes- of grote optocht) die te vinden zijn op www.woeesjjoepe.nl. De inschrijftermijn loopt tot zondag 05-02-2018.

 

Prins Mischa I (Nelis) en bloemenkoningin Sharon (Spronck)

Op zaterdag 6 januari zijn tijdens een oergezellig en zeer drukbezocht Prinse-Blommebal Mischa Nelis en Sharon Spronck uitgeroepen tot prins en bloemenkoningin van CV Woeësj-joepe. Maar voordat het zover was en bekend werd wie de nieuwe heersers van het “Woeësj-joeperiech” zouden worden, stond het aanwezige publiek nog een avondvullend programma te wachten. Een programma dat ook dit jaar werd ingeleid door ons tanzmarieche Jana Bleijlevens. Zij bracht alweer een schitterende dans op de planken.

Direct nadat Jana het podium had verlaten, nam Dans- en Showgroep Magic Rythm het stokje over en deze dames zorgden eveneens voor een spetterend optreden.

Vervolgens was het moment aangebroken om afscheid te gaan nemen van onze prins en bloemenkoningin van het jaar 2017, namelijk Robin I Scheijen en Lianne Valkenberg. Jeugdprins Julian I en prinsenpap John Scheijen hadden de eer om beide hoogheden te ontdoen van hun waardigheden. Op dat moment stonden de Woeësj-Joepe voor een kort moment zonder prins en bloemenkoningin.

Deze twee carnavalsvrienden hoeven wij geen moment te missen, want ex-prins Robin I werd direct na zijn aftreden opgenomen in d’r Prinse-Road Zumpelveld. President Jos Vaessen nam deze taak voor zijn rekening en nam Robin op gepaste wijze op in hun gelederen.

Ook Lianne zal uiteraard nog regelmatig te zien zijn in de Simpelveldse carnaval, want zij sluit weer aan bij de Auw Wiever.

Als intermezzo, voordat de nieuwe hoogheden werden geproclameerd, was het woord aan “d’r Pé’ . Hij kreeg de zaal helemaal op zijn kop met Kölsche en Limburgse liederen.

Rond de klok van 22:45 uur ging de langverwachte proclamatie van start. Met luide klanken van ACDC, de songs van Rocky Balbao en veel licht- en geluidseffecten werd prins Mischa I (Nelis) als nieuwe hoogheid van de Woeësj-Joepe uitgeroepen.

Zoals de film van Rocky ons allemaal herinnert, vindt hij steevast Adrian aan zijn zijde. En net zoals Adrian bij Rocky hoort, hoort de bloemenkoningin bij de prins. Een ogenblik later werd daarom Sharon Spronck tot bloemenkoningin uitgeroepen, zodat prins en bloemenkoningin eindelijk samen hun regeringsjaar konden inluiden.

Dhr. Thijs Gulpen, Wethouder van de Gemeente Simpelveld, nam vervolgens de taak op zich om beide hoogheden te voorzien van hun waardigheden en te installeren als nieuwe prins en bloemenkoningin.

Onze prins, die de komende weken gaat regeren als Mischa I, is een carnavalist in hart en nieren. Veel mensen zullen hem kennen van het met carnaval uitbundig versierde huis aan het Dr. Poelsplein. Tijdens carnaval is hij veelal verkleed als Herr Flick, Meneer de Uil of Schreck in het Simpelveldse feestgedruis te vinden. Zijn vrouw Myrna sloeg hij aan de haak tijdens carnaval en 25 jaar later vormen ze samen met hun dochtertjes Lieske, Lena en Neske een zeer carnavalistisch getint gezin, want de drie meiden zitten allen bij de jeugdraad van de Woeësj-juupkes.

Als klein jongetje droomde Mischa er al van om prins te zijn en deze droom is voor hem werkelijkheid geworden. En hoewel hij niet in Simpelveld is geboren, is hij 14 jaar geleden in Simpelveld thuisgekomen.

Mischa is in het dagelijks leven natuurkundige en werkt bij Philips aan medische apparatuur. Maar Philips zal even pas op plaats moeten maken, want eerst wil hij de komende weken een supercarnaval samen met alle Woeësj-Joepe beleven.

Bloemenkoningin Sharon woont in de Romeinenstraat samen met haar ouders Hub en Marij, broertje Bryan en zusje Demi. Ze werkt in het dagelijks leven bij C&O Travel in Kerkrade. Ook in het verenigingsleven van Simpelveld is Sharon actief. Sinds een aantal jaar is ze leidster van de Welpen bij Scouting St. Lucia.

Carnaval vieren is haar met de paplepel ingegoten. Vanaf kleins af aan gaat ze met haar ouders mee met de Doebele Forto. Ze is trouw lid van deze mooie vereniging en speelt in die hoedanigheid op de trompet.

Nadat het officiële gedeelte werd afgesloten, was het slotakkoord voor “Sjuppe 5” met hun slager “Vier hant de boks aa”. Vervolgens werd de avond voortgezet door DJ Rick, waarna er nog tot in de kleine uurtjes werd doorgefeest.

 

1 2 3 5