Oproep aan steunende leden

Afgelopen seizoen hebben wij het steunend lidmaatschap in het leven geroepen. De hoeveelheid nieuwe leden stemt ons enorm tevreden! Helaas hebben wij niet van alle leden de adresgegevens (adres, postcode en woonplaats) en e-mailadressen. Wij zouden daarom aan alle steunende leden willen oproepen om deze gegevens te mailen naar ln.en1469835466ilno@1469835466rehtn1469835466idnav1469835466regtu1469835466r1469835466. Ook carnavalisten die graag steunend lid willen worden, kunnen een mail sturen naar bovengenoemd adres.

Ps, iedereen die afgelopen seizoen een seizoensorde heeft gekocht, is automatisch steunend lid.

Vervolgbijeenkomst Schlagerzietsong 2016-2017

Op 12 mei j.l. heeft de werkgroep ‘Opening van het Carnavalseizoen en Schlagerzietsong (12 november 2016)’, bestaande uit Patrick Leclaire (President), Raymon Schuncken (Road van 11-lid) en John Scheijen (voorzitter Road van Elf), de eerste bijenkomst met (potentiële) deelnemers aan de Schlagerzietsong gehad. Op deze bijeenkomst werd van gedachten gewisseld over het reglement van de Schlagerzietsong, de mogelijke deelname, de regels en het werven van potentiële nieuwe deelnemers.
Inmiddels hebben zich al een zestal enthousiaste deelnemers/groepen, bestaande uit jong, oud en nieuw talent en twee jeugddeelnemers aangemeld. Andere potentiële deelnemers zijn nogmaals benaderd.
De werkgroep gaat nu aan de slag met de werving van de juryleden en de verdere invulling van deze openingsavond van ons Woeësj-joepeseizoen.
Heb je ook interesse om deel te nemen of heb je bijvoorbeeld ondersteuning bij tekst en/of muziek nodig, dan meld je gerust bij een van de werkgroepleden. Voor nadere informatie rond de regels van de Schlagerzietsong verwijzen we naar het reglement, dat te vinden is op de Woeësj-joepe website. Aanmelden Schlagerzietsong kan nog tot 31 augustus a.s.
Wij nodigen jullie tevens graag uit voor een vervolgbijeenkomst in het kader van onze Schlagerzietsong. Deze bijeenkomst vindt plaats op woensdag 6 juli a.s. om 19:30 uur bij PC Oud Zumpelveld.
Mocht je verhinderd zijn, maar alsnog aan de Schlagerzietsong willen deelnemen, stuur dan een reactie aan moc.e1469835466nilno1469835466seec@1469835466nejie1469835466hcsj1469835466 en we zullen je van de vervolgstappen op de hoogte houden.


We rekenen op jullie talent!

Programma seizoen 2016-2017

Nog niet iedereen zal op dit moment met zijn gedachten bij carnaval zijn, zo vlak voor de zomervakantie, maar toch willen wij jullie al het programma voor het seizoen 2016-2017 presenteren, zodat alle (doorgewinterde) carnavalisten deze al in hun agenda kunnen zetten! Het programma voor het seizoen 2016-2017 ziet er als volgt uit. 

Dag

Datum

Wat

Waar

Hoe laat

Zaterdag

15-10-2016

Woeësj-joepe dag voor alle (steunende) leden

BijMaxime en PC Oud Zumpelveld

15.11 uur

Zaterdag

29-10-2016

Joekskapelletreffen

PC Oud Zumpelveld

20.11 uur

Zaterdag

12-11-2016

Opening seizoen en Schlagerzietsong

PC Oud Zumpelveld

20.11 uur

Zondag

13-11-2016

Dameszietsong

PC Oud Zumpelveld

14.33 uur

Zondag

20-11-2016

Herrezietsong

PC Oud Zumpelveld

13.11 uur

Zaterdag

7-1-2017

Prinse-blommebal

PC Oud Zumpelveld

20.11 uur

Zondag

8-1-2017

Kingerzietsong met proclamatie

PC Oud Zumpelveld

13.11 uur

Maandag

16-1-2017

Galabal

PC Oud Zumpelveld

20.11 uur

Zaterdag

28-1-2017

LK Klumpkeswerpe

JC de Toekomst

14.11 uur

Zondag

29-1-2017

Heilige mis, bezoek kerkhof en interne huldiging jubilarissen

St. Remigiuskerk en BijMaxime

11.00 uur

Zondag

29-1-2017

Receptie hoogheden en Gala-ordedrager

BijMaxime

14.11 uur

Zaterdag

4-2-2017

Volkszietsong

PC Oud Zumpelveld

20.11 uur

Zondag

19-2-2017

Tieëkezinge

PC Oud Zumpelveld

15.11 uur

Maandag

20-2-2017

Blau Sjuut

Gemeentehuis

14.20 uur

Woensdag

22-2-2017

Seniorencarnaval

Rode Beuk

19.11 uur

Vrijdag

24-2-2017

Schoolcarnaval

PC Oud Zumpelveld

13.33 uur

Vrijdag

24-2-2017

Sleuteloverdracht

Gemeentehuis

19.11 uur

Vrijdag

24-2-2017

Auw Wiever- Auw Mentjesbal

Alle cafés

20.33 uur

Zaterdag

25-2-2017

Opening kindercarnaval en kinderoptocht

Bredeschool de Klimpaal

13.33 uur

Zaterdag

25-2-2017

Lempkesoptocht

Opstellen Brandstraat

19.11 uur

Zondag

26-2-2017

Grote optocht

Opstellen Brandstraat

13.33 uur

Maandag

27-2-2017

Woeësj-joepe themabal

PC Oud Zumpelveld

20.11 uur

Dinsdag

28-2-2017

Kloonetreffen

Alle cafés

15.11 uur

Dinsdag

28-2-2017

D’r Kloon begraven

D’r Kloonemaan

23.11 uur

 

Nieuws Schlagerzietsong

Op 12 mei j.l. heeft de werkgroep ‘Opening van het Carnavalseizoen en Schlagerzietsong (12 november 2016)’, bestaande uit Patrick Leclaire (President), Raymon Schuncken (Road van 11-lid) en John Scheijen (voorzitter Road van Elf), de eerste bijenkomst met (potentiële) deelnemers aan de Schlagerzietsong gehad. Op deze bijeenkomst werd van gedachten gewisseld over het reglement van de Schlagerzietsong, de mogelijke deelname, de regels en het werven van potentiële nieuwe deelnemers.
Inmiddels hebben zich al een zestal enthousiaste deelnemers/groepen, bestaande uit jong, oud en nieuw talent, voor de Schlager 2016-2017 en 2 jeugddeelnemers aangemeld. Andere potentiële deelnemers zijn nogmaals benaderd.
De werkgroep gaat nu aan de slag met de werving van de juryleden en de verdere invulling van deze openingsavond van ons Woeësj-joepe seizoen.

Heb je ook interesse om deel te nemen of heb je bijvoorbeeld ondersteuning bij tekst en/of muziek nodig, dan meld je gerust bij een van de werkgroepleden. Voor nadere informatie rond de regels van de Schlagerzietsong, verwijzen we naar het reglement, dat te vinden is op de Woeësj-joepe website. Aanmelden Schlagerzietsong kan nog tot 31 augustus a.s.

Wij nodigen jullie tevens graag uit voor een vervolgbijeenkomst in het kader van onze Schlagerzietsong. Deze bijeenkomst vindt plaats op donderdag 6 juli a.s. om 19:30 uur bij PC Oud Zumpelveld.

Mocht je verhinderd zijn, maar alsnog  aan de Schlagerzietsong willen deelnemen, stuur dan een reactie aan moc.e1469835466nilno1469835466seec@1469835466nejie1469835466hcsj1469835466 en we zullen je van de vervolgstappen op de hoogte houden.

 

We rekenen op jullie talent!

Informatiebijeenkomst Schlagerzietsong 2016-2017

Beste carnavalisten en (potentiële) deelnemers,

 

Het het afgelopen seizoen nog vers in ons achterhoofd zijn we als Woeësj-joepe al van start gegaan met de organisatie van de eerste activiteiten voor het seizoen 2016-2017. Een werkgroep bestaande uit Patrick Leclaire (President), Raymon Schuncken (Rv11-lid) en John Scheijen (voorzitter Rv11) nemen de Schlagerzietsong voor hun rekening.

Wij nodigen jullie graag uit voor een eerste bijeenkomst in het kader van onze Schlagerzietsong. Deze bijeenkomst vindt plaats op donderdag 12 mei a.s. om 19:30 uur in PC Oud Zumpelveld.

Het is onze intentie om tijdens deze bijeenkomst te inventariseren wie weer mee wil doen en samen het tijdspad door te spreken. De Schlagerzietsong staat gepland voor 12 november 2016.

Het reglement van de Schlagerzietsong kun je hier downloaden.

Mocht je verhinderd zijn, maar toch aan de Schlagerzietsong willen deelnemen, stuur dan een reactie naar John Scheijen (ln.en1469835466ilnos1469835466eec@n1469835466ejieh1469835466csj1469835466) en we zullen je van de vervolgstappen op de hoogte houden.

 

Tot ziens op 12 mei a.s.

 

Met vriendelijke groet,

John Scheijen
Voorzitter Raad van elf
CV Woeësj-joepe
06-23401647

“Aal onger ing kap”

Steunend lidmaatschap

Beste carnavalsvrienden,

Na een succesvol jubileumseizoen, waarin wij het 6 x 11 jarig jubileum van de vereniging hebben gevierd, kijken wij nu alweer uit naar het seizoen 2016-2017. Dit doen wij samen met alle Woeesj-joepe. Zowel de leden vanuit de verschillende afdelingen, als onze talrijke steunende leden. Het steunend lidmaatschap is tijdens het afgelopen carnavalsseizoen ingevoerd. Voor € 11,- per jaar kan iedereen die onze vereniging een warm hart toedraagt lid worden. Voor die € 11,- ontvang je een prachtige seizoensorde en is deelname aan de jaarlijkse “Woeesj-joepedag” gegarandeerd. Deze dag omvat een dagvullend programma met tal van activiteiten en een gezellige feestavond ter afsluiting. Door € 11,- per persoon over te maken naar rekening NL93 RABO 0115 1026 55 (t.n.v. CV Woeësj-joepe) ben je dus al lid! Ter bevestiging ook graag een mail sturen met naam, adres en e-mailadres naar ln.ep1469835466eojjs1469835466eeow@1469835466ofni1469835466, zodat wij al onze leden op de hoogte kunnen houden van onze activiteiten en bezigheden. Bedenk je dus niet lang en wordt lid van de gezelligste carnavalsvereniging uit de regio!

Met vriendelijke groet,

Bestuur en leden CV Woeesj-joepe

Luc Wolters drager van de Gala-orde 2016

Tijdens een zeer drukbezochte en geslaagde Galabal, georganiseerd door d’r Prinse-road Zumpelveld, heeft dhr. Luc Wolters de Gala-orde 2016 in ontvangst mogen nemen. Deze onderscheiding gaat naar een persoon die zich verdienstelijk heeft gemaakt voor de gemeenschap op sociaal, gemeenschappelijk of cultureel vlak. Tegen de klok van 22.00 uur maakte president Jos Vaessen middels een zeer uitgebreid laudatio bekend wie deze eervolle onderscheiding in ontvangst mocht nemen. En daarbij moet gezegd worden dat er maar een greep uit zijn werkzaamheden is vernoemd, want anders bestond de kans dat de Galabal gigantisch uit zou lopen. Dit onderstreept des te meer dat de keuze voor Luc Wolters meer dan terecht is. Vandaar dat wij in dit artikel dan ook maar een deel van de vele werkzaamheden en verdiensten van Luc zullen benoemen. Luc is sinds 1987 (het jaar van oprichting) lid van de Heemkundevereniging de Bongard (Simpelveld/Bocholtz), waar hij vele bestuursfuncties heeft bekleed en sinds 2007 voorzitter is. Hij heeft vele historische boeken en artikels geschreven waarin Simpelveld en omgeving uitgebreid aan bod komen. Tevens is Luc ook zeer actief in de schutterswereld, waar hij zowel bij schutterij St. Sebastianus uit Eys als schutterij St. George uit Simpelveld vele werkzaamheden verricht en bestuursfuncties (heeft) bekleed. Sinds 1994 is hij redactielid van het Limburgs Schutterstijdschrift, waarbij hij ruim 500 artikelen en kleine bijdragen heeft geleverd. Verder is Luc werkzaam of bekleed bestuursfuncties bij Stichting Limburgs Schutterij Museum, Kerkelijk Zangkoor St. Caecilia Eys (lid en PR), Historische werkgroep Land van Herle (lid, geeft lezingen), Omroep Krijtland en Kerkelijke rechtbank inzake zaligverklaring Ailbertus. Met deze staat van dienst is de uitverkiezing van Luc als drager van de Gala-orde 2016 dan ook meer dan terecht. Tijdens de receptie van CV Woeësj-joepe op 31 januari zal Luc Wolters aansluiten bij de hoogheden, zodat ook aan de Gala-ordedrager de felicitaties kunnen worden overgebracht.

Gala-order 2016

Prinse-road Zumpelveld wint een gigantische prijs!

Woensdag 13 januari 2016 zal voor de heren van d’r Prinse-road Zumpelveld voor altijd in het geheugen gegrigft blijven, want op deze dag kregen ze van Wolter Kroes van de Vriendenloterij in Partycentrum Oud Zumpelveld een geweldige prijs uitgereikt, namelijk een geldbedrag van maar liefst € 100.000,-!!! Totaal overrompeld namen de ex prinsen deze prijs in ontvangst, waarna er nog enkele uurtjes flink gefeest werd! De carnaval kan voor d’r Prinse-road in ieder geval niet meer stuk!

Prijs Prinseroad 2016

Nieuw jeugdprinsenpaar voor JCV Woeësj-juupkes

In een gezellig en druk Partycentrum Oud Zumpelveld werden op zondagmiddag 3 januari Fenne Houben en Nick Lenssen geproclameerd tot het nieuwe jeugdprinsenpaar bij de Woeësj-juupkes voor het jaar 2016. Voor en na de proclamatie konden de aanwezige kinderen en grote mensen genieten van een spetterende kingerzietsong. Halverwege de zietsong werd afscheid genomen van het jeugdprinsenpaar van 2015, Tara en Tren, zij namen plaats bij de groep Tienerkroam. Aan Tara en Tren en ook aan hun familie willen wij vanaf deze plaats nog dank je wel zeggen voor het mooie seizoen. De kingerzietsong hierna werd voornamelijk bevolkt met kinderen die zelf optredens verzorgden. Als jeugdcomité zijn wij dan natuurlijk ook trots op al die kinderen van eigen bodem die deze optredens verzorgen. Tevens werd de zietsong ook dit jaar grotendeels gepresenteerd door drie jeugdigen uit eigen gelederen, te weten Max Vliegen, Boy Leclaire en Joes Wiggerman. Ook werd het Woeësj-juupke wederom uitgereikt. Dit jaar ging deze verdienstelijke prijs voor mensen die zich inzetten voor de kindercarnaval naar Jos Jorissen. Voor alle steun die hij geeft aan de kindercarnaval in Simpelveld. Zoals in het verleden met acties om de jeugdcarnaval financieel te ondersteunen en nu ook met heel veel hulp bij het maken van versieringen en bij de carnavalsdinsdagmiddag in Partycentrum Oud Zumpelveld. Na het aftreden werd het tijd om bekend te maken wie de nieuwe jeugdhoogheid of jeugdhoogheden zou worden. Na een mooie proclamatie in de stijl van Harry Potters toverschool, was het dan eindelijk zo ver. Als jeugdprinsenpaar stonden Nick en Fenne klaar. Voor hen was het een droom die nu werkelijkheid wordt. Fenne en Nick werden geïnstalleerd door wethouder Thijs Gulpen. Na de installatie ging de zietsong nog door met een spetterend programma. Hierna gingen de nieuwe jeugdhoogheden voldaan weer de zaal in. Nick en Fenne zijn allebei leerlingen van basisschool de Meridiaan. Fenne zit in groep 6 en Nick zit in groep 8. Fenne’s grootste hobby is, natuurlijk carnaval vieren. Zo danst zij bij de jeugd van Magic Rhythm en zingt zij samen met haar nichtje Amy in de groep “Tswei Heng Op Inge Boech”. Naast carnaval vieren is Fenne ook een fervent lid van de scouts van Scouting Sint Lucia. Zij woont samen met haar ouders Monique en Roel, haar broertje Max en haar zusje Maartje in de Stampstraat. Nick is al vele jaren lid van de jeugdraad, eerst als jeugdraadslid en later als president. Carnaval is dus ook hem met de paplepel ingegoten. Tevens is hij, net als Fenne lid van de scouts van scouting Sint Lucia. Ook is Nick nog keeper bij de D-jeugd van de S.V. Simpelveld. Nick woont samen met zijn ouders Joyce en Maurice en zijn zusje Sanne in de Bulkemstraat. Samen zijn Nick en Fenne al jaren goede vrienden van elkaar, voornamelijk via scouting. Voor beiden was het een droom om ooit een keer jeugdhoogheid te worden bij de Woeësj-juupkes. En deze komt nu dan ook uit.

Namens CV Woeësj-joepe willen wij Nick, Fenne en hun families een geweldige Carnaval 2016 toewensen.

Nick-I en Fenne-IFoto met dank aan Foto Kaldenbach.

1 2