Programma seizoen 2016-2017

Nog niet iedereen zal op dit moment met zijn gedachten bij carnaval zijn, zo vlak voor de zomervakantie, maar toch willen wij jullie al het programma voor het seizoen 2016-2017 presenteren, zodat alle (doorgewinterde) carnavalisten deze al in hun agenda kunnen zetten! Het programma voor het seizoen 2016-2017 ziet er als volgt uit. 

Dag

Datum

Wat

Waar

Hoe laat

Zaterdag

15-10-2016

Woeësj-joepe dag voor alle (steunende) leden

BijMaxime en PC Oud Zumpelveld

15.11 uur

Zaterdag

29-10-2016

Joekskapelletreffen

PC Oud Zumpelveld

20.11 uur

Zaterdag

12-11-2016

Opening seizoen en Schlagerzietsong

PC Oud Zumpelveld

20.11 uur

Zondag

13-11-2016

Dameszietsong

PC Oud Zumpelveld

14.33 uur

Zondag

20-11-2016

Herrezietsong

PC Oud Zumpelveld

13.11 uur

Zaterdag

7-1-2017

Prinse-blommebal

PC Oud Zumpelveld

20.11 uur

Zondag

8-1-2017

Kingerzietsong met proclamatie

PC Oud Zumpelveld

13.11 uur

Maandag

16-1-2017

Galabal

PC Oud Zumpelveld

20.11 uur

Zaterdag

28-1-2017

LK Klumpkeswerpe

JC de Toekomst

14.11 uur

Zondag

29-1-2017

Heilige mis, bezoek kerkhof en interne huldiging jubilarissen

St. Remigiuskerk en BijMaxime

11.00 uur

Zondag

29-1-2017

Receptie hoogheden en Gala-ordedrager

BijMaxime

14.11 uur

Zaterdag

4-2-2017

Volkszietsong

PC Oud Zumpelveld

20.11 uur

Zondag

19-2-2017

Tieëkezinge

PC Oud Zumpelveld

15.11 uur

Maandag

20-2-2017

Blau Sjuut

Gemeentehuis

14.20 uur

Woensdag

22-2-2017

Seniorencarnaval

Rode Beuk

19.11 uur

Vrijdag

24-2-2017

Schoolcarnaval

PC Oud Zumpelveld

13.33 uur

Vrijdag

24-2-2017

Sleuteloverdracht

Gemeentehuis

19.11 uur

Vrijdag

24-2-2017

Auw Wiever- Auw Mentjesbal

Alle cafés

20.33 uur

Zaterdag

25-2-2017

Opening kindercarnaval en kinderoptocht

Bredeschool de Klimpaal

13.33 uur

Zaterdag

25-2-2017

Lempkesoptocht

Opstellen Brandstraat

19.11 uur

Zondag

26-2-2017

Grote optocht

Opstellen Brandstraat

13.33 uur

Maandag

27-2-2017

Woeësj-joepe themabal

PC Oud Zumpelveld

20.11 uur

Dinsdag

28-2-2017

Kloonetreffen

Alle cafés

15.11 uur

Dinsdag

28-2-2017

D’r Kloon begraven

D’r Kloonemaan

23.11 uur

 

Nieuws Schlagerzietsong

Op 12 mei j.l. heeft de werkgroep ‘Opening van het Carnavalseizoen en Schlagerzietsong (12 november 2016)’, bestaande uit Patrick Leclaire (President), Raymon Schuncken (Road van 11-lid) en John Scheijen (voorzitter Road van Elf), de eerste bijenkomst met (potentiële) deelnemers aan de Schlagerzietsong gehad. Op deze bijeenkomst werd van gedachten gewisseld over het reglement van de Schlagerzietsong, de mogelijke deelname, de regels en het werven van potentiële nieuwe deelnemers.
Inmiddels hebben zich al een zestal enthousiaste deelnemers/groepen, bestaande uit jong, oud en nieuw talent, voor de Schlager 2016-2017 en 2 jeugddeelnemers aangemeld. Andere potentiële deelnemers zijn nogmaals benaderd.
De werkgroep gaat nu aan de slag met de werving van de juryleden en de verdere invulling van deze openingsavond van ons Woeësj-joepe seizoen.

Heb je ook interesse om deel te nemen of heb je bijvoorbeeld ondersteuning bij tekst en/of muziek nodig, dan meld je gerust bij een van de werkgroepleden. Voor nadere informatie rond de regels van de Schlagerzietsong, verwijzen we naar het reglement, dat te vinden is op de Woeësj-joepe website. Aanmelden Schlagerzietsong kan nog tot 31 augustus a.s.

Wij nodigen jullie tevens graag uit voor een vervolgbijeenkomst in het kader van onze Schlagerzietsong. Deze bijeenkomst vindt plaats op donderdag 6 juli a.s. om 19:30 uur bij PC Oud Zumpelveld.

Mocht je verhinderd zijn, maar alsnog  aan de Schlagerzietsong willen deelnemen, stuur dan een reactie aan moc.e1466993307nilno1466993307seec@1466993307nejie1466993307hcsj1466993307 en we zullen je van de vervolgstappen op de hoogte houden.

 

We rekenen op jullie talent!

Informatiebijeenkomst Schlagerzietsong 2016-2017

Beste carnavalisten en (potentiële) deelnemers,

 

Het het afgelopen seizoen nog vers in ons achterhoofd zijn we als Woeësj-joepe al van start gegaan met de organisatie van de eerste activiteiten voor het seizoen 2016-2017. Een werkgroep bestaande uit Patrick Leclaire (President), Raymon Schuncken (Rv11-lid) en John Scheijen (voorzitter Rv11) nemen de Schlagerzietsong voor hun rekening.

Wij nodigen jullie graag uit voor een eerste bijeenkomst in het kader van onze Schlagerzietsong. Deze bijeenkomst vindt plaats op donderdag 12 mei a.s. om 19:30 uur in PC Oud Zumpelveld.

Het is onze intentie om tijdens deze bijeenkomst te inventariseren wie weer mee wil doen en samen het tijdspad door te spreken. De Schlagerzietsong staat gepland voor 12 november 2016.

Het reglement van de Schlagerzietsong kun je hier downloaden.

Mocht je verhinderd zijn, maar toch aan de Schlagerzietsong willen deelnemen, stuur dan een reactie naar John Scheijen (ln.en1466993307ilnos1466993307eec@n1466993307ejieh1466993307csj1466993307) en we zullen je van de vervolgstappen op de hoogte houden.

 

Tot ziens op 12 mei a.s.

 

Met vriendelijke groet,

John Scheijen
Voorzitter Raad van elf
CV Woeësj-joepe
06-23401647

“Aal onger ing kap”

Steunend lidmaatschap

Beste carnavalsvrienden,

Na een succesvol jubileumseizoen, waarin wij het 6 x 11 jarig jubileum van de vereniging hebben gevierd, kijken wij nu alweer uit naar het seizoen 2016-2017. Dit doen wij samen met alle Woeesj-joepe. Zowel de leden vanuit de verschillende afdelingen, als onze talrijke steunende leden. Het steunend lidmaatschap is tijdens het afgelopen carnavalsseizoen ingevoerd. Voor € 11,- per jaar kan iedereen die onze vereniging een warm hart toedraagt lid worden. Voor die € 11,- ontvang je een prachtige seizoensorde en is deelname aan de jaarlijkse “Woeesj-joepedag” gegarandeerd. Deze dag omvat een dagvullend programma met tal van activiteiten en een gezellige feestavond ter afsluiting. Door € 11,- per persoon over te maken naar rekening NL93 RABO 0115 1026 55 (t.n.v. CV Woeësj-joepe) ben je dus al lid! Ter bevestiging ook graag een mail sturen met naam, adres en e-mailadres naar ln.ep1466993307eojjs1466993307eeow@1466993307ofni1466993307, zodat wij al onze leden op de hoogte kunnen houden van onze activiteiten en bezigheden. Bedenk je dus niet lang en wordt lid van de gezelligste carnavalsvereniging uit de regio!

Met vriendelijke groet,

Bestuur en leden CV Woeesj-joepe

Luc Wolters drager van de Gala-orde 2016

Tijdens een zeer drukbezochte en geslaagde Galabal, georganiseerd door d’r Prinse-road Zumpelveld, heeft dhr. Luc Wolters de Gala-orde 2016 in ontvangst mogen nemen. Deze onderscheiding gaat naar een persoon die zich verdienstelijk heeft gemaakt voor de gemeenschap op sociaal, gemeenschappelijk of cultureel vlak. Tegen de klok van 22.00 uur maakte president Jos Vaessen middels een zeer uitgebreid laudatio bekend wie deze eervolle onderscheiding in ontvangst mocht nemen. En daarbij moet gezegd worden dat er maar een greep uit zijn werkzaamheden is vernoemd, want anders bestond de kans dat de Galabal gigantisch uit zou lopen. Dit onderstreept des te meer dat de keuze voor Luc Wolters meer dan terecht is. Vandaar dat wij in dit artikel dan ook maar een deel van de vele werkzaamheden en verdiensten van Luc zullen benoemen. Luc is sinds 1987 (het jaar van oprichting) lid van de Heemkundevereniging de Bongard (Simpelveld/Bocholtz), waar hij vele bestuursfuncties heeft bekleed en sinds 2007 voorzitter is. Hij heeft vele historische boeken en artikels geschreven waarin Simpelveld en omgeving uitgebreid aan bod komen. Tevens is Luc ook zeer actief in de schutterswereld, waar hij zowel bij schutterij St. Sebastianus uit Eys als schutterij St. George uit Simpelveld vele werkzaamheden verricht en bestuursfuncties (heeft) bekleed. Sinds 1994 is hij redactielid van het Limburgs Schutterstijdschrift, waarbij hij ruim 500 artikelen en kleine bijdragen heeft geleverd. Verder is Luc werkzaam of bekleed bestuursfuncties bij Stichting Limburgs Schutterij Museum, Kerkelijk Zangkoor St. Caecilia Eys (lid en PR), Historische werkgroep Land van Herle (lid, geeft lezingen), Omroep Krijtland en Kerkelijke rechtbank inzake zaligverklaring Ailbertus. Met deze staat van dienst is de uitverkiezing van Luc als drager van de Gala-orde 2016 dan ook meer dan terecht. Tijdens de receptie van CV Woeësj-joepe op 31 januari zal Luc Wolters aansluiten bij de hoogheden, zodat ook aan de Gala-ordedrager de felicitaties kunnen worden overgebracht.

Gala-order 2016

Prinse-road Zumpelveld wint een gigantische prijs!

Woensdag 13 januari 2016 zal voor de heren van d’r Prinse-road Zumpelveld voor altijd in het geheugen gegrigft blijven, want op deze dag kregen ze van Wolter Kroes van de Vriendenloterij in Partycentrum Oud Zumpelveld een geweldige prijs uitgereikt, namelijk een geldbedrag van maar liefst € 100.000,-!!! Totaal overrompeld namen de ex prinsen deze prijs in ontvangst, waarna er nog enkele uurtjes flink gefeest werd! De carnaval kan voor d’r Prinse-road in ieder geval niet meer stuk!

Prijs Prinseroad 2016

Nieuw jeugdprinsenpaar voor JCV Woeësj-juupkes

In een gezellig en druk Partycentrum Oud Zumpelveld werden op zondagmiddag 3 januari Fenne Houben en Nick Lenssen geproclameerd tot het nieuwe jeugdprinsenpaar bij de Woeësj-juupkes voor het jaar 2016. Voor en na de proclamatie konden de aanwezige kinderen en grote mensen genieten van een spetterende kingerzietsong. Halverwege de zietsong werd afscheid genomen van het jeugdprinsenpaar van 2015, Tara en Tren, zij namen plaats bij de groep Tienerkroam. Aan Tara en Tren en ook aan hun familie willen wij vanaf deze plaats nog dank je wel zeggen voor het mooie seizoen. De kingerzietsong hierna werd voornamelijk bevolkt met kinderen die zelf optredens verzorgden. Als jeugdcomité zijn wij dan natuurlijk ook trots op al die kinderen van eigen bodem die deze optredens verzorgen. Tevens werd de zietsong ook dit jaar grotendeels gepresenteerd door drie jeugdigen uit eigen gelederen, te weten Max Vliegen, Boy Leclaire en Joes Wiggerman. Ook werd het Woeësj-juupke wederom uitgereikt. Dit jaar ging deze verdienstelijke prijs voor mensen die zich inzetten voor de kindercarnaval naar Jos Jorissen. Voor alle steun die hij geeft aan de kindercarnaval in Simpelveld. Zoals in het verleden met acties om de jeugdcarnaval financieel te ondersteunen en nu ook met heel veel hulp bij het maken van versieringen en bij de carnavalsdinsdagmiddag in Partycentrum Oud Zumpelveld. Na het aftreden werd het tijd om bekend te maken wie de nieuwe jeugdhoogheid of jeugdhoogheden zou worden. Na een mooie proclamatie in de stijl van Harry Potters toverschool, was het dan eindelijk zo ver. Als jeugdprinsenpaar stonden Nick en Fenne klaar. Voor hen was het een droom die nu werkelijkheid wordt. Fenne en Nick werden geïnstalleerd door wethouder Thijs Gulpen. Na de installatie ging de zietsong nog door met een spetterend programma. Hierna gingen de nieuwe jeugdhoogheden voldaan weer de zaal in. Nick en Fenne zijn allebei leerlingen van basisschool de Meridiaan. Fenne zit in groep 6 en Nick zit in groep 8. Fenne’s grootste hobby is, natuurlijk carnaval vieren. Zo danst zij bij de jeugd van Magic Rhythm en zingt zij samen met haar nichtje Amy in de groep “Tswei Heng Op Inge Boech”. Naast carnaval vieren is Fenne ook een fervent lid van de scouts van Scouting Sint Lucia. Zij woont samen met haar ouders Monique en Roel, haar broertje Max en haar zusje Maartje in de Stampstraat. Nick is al vele jaren lid van de jeugdraad, eerst als jeugdraadslid en later als president. Carnaval is dus ook hem met de paplepel ingegoten. Tevens is hij, net als Fenne lid van de scouts van scouting Sint Lucia. Ook is Nick nog keeper bij de D-jeugd van de S.V. Simpelveld. Nick woont samen met zijn ouders Joyce en Maurice en zijn zusje Sanne in de Bulkemstraat. Samen zijn Nick en Fenne al jaren goede vrienden van elkaar, voornamelijk via scouting. Voor beiden was het een droom om ooit een keer jeugdhoogheid te worden bij de Woeësj-juupkes. En deze komt nu dan ook uit.

Namens CV Woeësj-joepe willen wij Nick, Fenne en hun families een geweldige Carnaval 2016 toewensen.

Nick-I en Fenne-IFoto met dank aan Foto Kaldenbach.

Prins Theo I en Bloemenkoningin Erna regeren over het rijk van de Woeësj-joepe

Op een zeer drukke en gezellige eerste editie van de Prinse-blommebal zijn Theo Meijer en Erna Smeets uitgeroepen tot nieuwe hoogheden voor het jaar 2016 bij CV Woeësj-joepe. Zij zullen als prins Theo I en Blommekunningin Erna de Woeësj-joepe voor gaan in het carnavalsseizoen 2016. Alvorens het echter zo ver was, werd eerst afscheid genomen van de nog regerende hoogheden van het jaar 2015. Prins Erwin en Blommekunningin Daisy hielden samen hun afscheidsrede. Daisy nam hierna weer plaats in de rangen van de Doebele Forto, Erwin heeft nog geen beslissing genomen voor wat betreft de toetreding tot de georganiseerde carnaval. Vervolgens was het tijd voor de proclamatie van de nieuwe prins. Met behulp van de ere-president van de prinseroad, Frans Bodelier, werden een drietal kandidaten naar voren gevraagd. Deze bleken echter alle drie niet de juiste. Uiteindelijk leidde het verhaal naar Theo Meijer, die nog in de zaal foto’s stond te maken. Theo kleedde zich snel om en werd hierna door zijn vriend en wethouder dhr. Hub Hodinius geïnstalleerd als nieuwe prins van de Woeësj-joepe. Ondertussen was ook de verkoop van de bloemen begonnen en al snel werd duidelijk dat Erna Smeets de meeste bloemen gekregen had. Zij werd dan ook door ex-Blommekunningin Daisy geïnstalleerd als nieuwe Blommekunningin van de Woeësj-joepe. Uiteindelijk was het de beurt aan de Durpsjonge om met hun nieuwe schlager “Hei Zunt Vier Da” de avond te sluiten. Het was nog lang onrustig in party-centrum Oud Simpelveld en gingen Theo I en Erna de Simpelveldse carnavalisten nog in de late uurtjes voor. Theo en Erna behoeven allebei geen introductie in de Simpelveldse carnavalswereld. Erna is al jarenlang lid van de Damesraad van elf en zij is zelfs ook prinses geweest in bij deze vereniging. Tevens is Erna lid van het damescomité van de W.N.K. Theo is in het verleden hofnar geweest bij de Raad van Elf van de Woeësj-joepe en hij is nu ook nog lid van vele andere Simpelveldse verenigingen. Wij noemen onder andere de T.A.C., de S.P.S. en wielerclub Berg-op. Zo kunt u zien dat beide hoogheden mensen zijn die midden in de Simpelveldse samenleving staan. En die wij met een gerust hart de Simpelveldse carnavalskar kunnen laten trekken.

Theo-IFoto met dank aan Foto Kaldenbach.

Raad van 11 van CV de Woeësj-joepe klaar voor het nieuwe seizoen

Foto met dank aan Foto Kaldenbach.
Raad van Elf
v.l.n.r. achter: Roy Weeren, Sjaak Seroo, Patrick Leclaire, Carmelita Schmetz, John Scheijen, Denis Boumans
v.l.n.r. voor: Sjaak Quaedflieg, Raymon Schuncken, Hans Leunissen, Patrick Wiggerman, Ruud Knubben
ontbrekend op foto: Benny Hermsen

Wij zijn er erg trots op dat CV de Woeësj-joepe dan eindelijk de nieuwe Raad van 11 aan het narrenvolk mag presenteren. Geheel in het nieuw gestoken gaan de raadsleden vol enthousiasme het nieuwe carnavalsseizoen tegenmoet. De nieuwe Raad van 11 is een combinatie van nieuwe leden en een aantal oudgedienden en bestaat uit de volgende personen:

 • Carmelita Schmetz (Adjudant)
 • Denis Boumans
 • Raymon Schuncken
 • Hans Leunissen
 • Patrick Wiggerman
 • Sjaak Quaedflieg
 • Roy Weeren
 • Benny Hermsen
 • Patrick Leclaire (President Woeësj-joepe)
 • Ruud Knubben (Penningmeester)
 • Sjaak Seroo (Secretaris Raad van Elf)
 • John Scheijen (Voorzitter Raad van Elf)

Zij zullen tijdens de komende carnavalsperiode samen met de hoogheden en alle afdelingen gestalte gaan geven aan het carnaval in “os sjun Zumpelveld”.

Nieuws van D’r Prinse-road Zumpelveld

Rondom de opening van het nieuwe carnavalsseizoen adviseren wij alle carnavalsliefhebbers om hun brievenbus in de gaten te houden, want “d’r Vasteloavendsspecial” zal traditiegetrouw weer op de deurmat vallen. De special wordt traditiegetrouw samengesteld door de mannen van D’r Prinse-road Zumpelveld. In deze special wordt teruggeblikt op het vorige seizoen en alvast vooruitgekeken naar al die mooie evenementen die komen gaan de komende maanden.

Een van deze evenementen staat gepland op zondag 22 november 2015. Dan vindt de 40ste Herrezietsong plaats. Na een zeer succesvolle voorverkoopavond op 9 oktober j.l. liep het ook daarna storm met de kaartverkoop, met als gevolg dat er nog maar een zeer beperkt aantal kaarten te verkrijgen zijn. Deze kaarten kunnen worden verkregen bij Partycentrum Oud Zumpelveld, bij Rutger van Dinther (06-41501252 / (ln.en1466993307ilno@1466993307rehtn1466993307idnav1466993307regtu1466993307r1466993307) of bij Hub Leclaire (ln.te1466993307nteh@1466993307erial1466993307celbu1466993307h1466993307). Kaarten met ontbijt kosten € 27,50, zonder ontbijt € 20, -.

Waar wij ook erg naar uitkijken, zijn onze evenementen in januari. Dit zijn de alom bekende Galabal (18 januari a.s.) en het Tieëkezinge (24 januari a.s.). Kaarten voor de Galabal zijn te verkrijgen bij Hub Leclaire (ln.te1466993307nteh@1466993307erial1466993307celbu1466993307h1466993307). Kaarten kosten € 20, -. Wees er snel bij, want ook hier geldt “op=op”. Voor meer informatie over het programma verwijzen we graag naar de website van CV Woeesj-joepe (www.woeesjjoepe.nl) of naar onze Facebookpagina.

Logo Prinse-road

1 2