Herrezietsong 2017

Voor de heren in Simpelveld en omstreken is het aftellen geblazen. Over een dikke twee maanden (19 november a.s.) vindt dan in Partycentrum Oud Zumpelveld de 42ste Herrezietsong plaats. Wij (d’r Prinse-road) zorgen voor een gevarieerd programma, de aanwezige heren voor de goede sfeer! Dit jaar hebben wij wederom getracht om een bont  en afwisselend programma te kunnen presenteren, dat er als volgt uitziet;

In de buut: Marlon Kicken (aka Brother John)
Jack Vinders als “Sjonnie d’r Postbuul”
Rockemarieche
Marleen Rutten
Dansgroep Exited
Kölsch Platt

De kaarten kosten net als voorgaande jaren € 20,- (zonder ontbijt) of € 27,50 (met ontbijt). De voorverkoop start tijdens onze inmiddels traditionele voorverkoopavond. Dit jaar vindt deze plaats op zaterdag 30 september (kermiszaterdag), van 20.00 uur tot 22.00 uur in Partycentrum Oud Zumpelveld. Er zal tevens een DJ aanwezig zijn. Dus blijf vooral nog even gezellig “plakken” nadat de kaarten zijn aangeschaft. Tevens ontvangt iedereen die kaarten komt halen één consumptie.

Na de voorverkoopavond zijn de kaarten te verkrijgen bij:
Hub Leclaire (ln.te1505989121nteh@1505989121erial1505989121celbu1505989121h1505989121)
Rutger van Dinther (ln.tr1505989121oflet1505989121@reht1505989121nidna1505989121vregt1505989121ur:ot1505989121liam1505989121/ 0641501252)
Partycentrum Oud Zumpelveld

Wij zien jullie graag terug op 30 september en 19 November!

In memoriam: Jo Jorissen (ere-president CV Woeësj-joepe)

Afgelopen week ontvingen wij het droevige bericht dat ons lid, oud-prins en ere-president Jo Jorissen door een noodlottig ongeval in zijn geliefde Oostenrijk is overleden. Dit nieuws kwam hard aan bij de leden van onze vereniging. Jo was een enorm geliefd persoon, mede ook door zijn verdiensten voor CV Woeësj-joepe. In 1961 werd hij verkozen tot prins van Simpelveld en ging zijn regeringsjaar in als Jo III. Daarvoor al, maar zeker ook daarna, was Jo enorm betrokken bij en toegewijd aan “d’r Zumpelvelder vastelaovend”. Als president was hij jarenlang het boegbeeld van onze vereniging en vervulde deze rol dan ook met veel verantwoordelijkheid en passie. In de jaren ’80 droeg hij de presidentenscepter over, om deze in de begin jaren ’90 weer tijdelijk op te pakken. Gezien zijn enorme verdiensten is hij dan ook tot ere-president benoemd. Na zijn definitieve afscheid als president verdween Jo niet van het toneel, want er waren maar weinig evenementen van de Woeësj-joepe die hij oversloeg. 

Jo, we zullen je enorm missen. En uiteraard wensen wij jouw vrouw, zonen, schoondochters, kleinkinderen en overige familie en vrienden enorm veel sterkte toe.

Adieë Jo en vuur diech ee letste moal ee kreftig ZUMPELVELD ALAAF!

Inschrijven Schlagerzietsong 2017-2018

Ondanks dat de zomervakantie net is begonnen, denken de leden van CV Woeësj-joepe al vooruit richting 11 november 2017. Dan vindt namelijk de opening plaats van het nieuwe carnavalsseizoen. En de laatste jaren gaat dit gepaard met de traditionele Schlagerzietsong. Ook nu zijn wij alweer druk bezig om deze in goede banen te leiden. Dat betekent ook dat de inschrijftermijn is geopend. Iedereen die wil deelnemen kan zich tot uiterlijk 31 augustus opgeven. Dit kan door een mail te sturen naar moc.l1505989121iamg@1505989121ss.oo1505989121reska1505989121ajs1505989121. Vervolgens zal er begin september (datum volgt spoedig) een informatiebijeenkomst worden gehouden met en voor alle deelnemers.

Verder maken wij graag van de gelegenheid gebruik om iedereen een fijne en zonnige zomervakantie toe te wensen.

Programma dolle dagen

Nog een aantal nachtjes slapen en dan staan voor menig carnavalist de mooiste dagen van het jaar voor de deur. Hieronder volgt het complete programma, dat officieel op vrijdag 24 februari van start zal gaan.
 
Vrijdag 24 februari, sleuteloverdracht en Auw Wiever- / Auw Mentjesbal
 
Op vrijdag 24 februari zal om 19.11 uur het startschot worden gegeven voor de dolle carnavalsdagen. De prinsen van zowel Simpelveld, Bocholtz als de Huls ontvangen van burgemeester Richard de Boer de sleutel van hun dorp en zullen vanaf dan de rol van de burgervader “overnemen”. Ook zullen er een aantal optredens volgen. Zelfs het college van B & W heeft ondanks hun drukke agenda’s toch nog plek weten te vinden om een lied in te studeren, wat zij uiteraard op deze avond zullen laten horen. Na deze plichtplegingen zal voorzitster van de Auw Wiever het Auw Wiever- / Auw Mentjesbal officieel openen. Dit zal rond de klok van 20.33 uur gaan plaatsvinden. Vervolgens zal er worden uitgeweken naar de verschillende cafés in Simpelveld, waar  DJ’s klaarstaan om te zorgen voor de juiste carnavalssfeer. Ook vinden er in Oud Zumpelveld én Bijmaxime optredens plaats. Om 00.00 uur gaat in BijMaxime het demasqué plaatsvinden, zodat we eindelijk kunnen zien wie er her en der achter de verschillende maskers verscholen zit.
 
Zaterdag 25 februari, kinderoptocht en Lempkesoptocht
 
Op deze dag zal bij Bredeschool de Klimpaal traditioneel het kindercarnaval worden geopend, gevolgd door een bonte kinderoptocht. Deze optocht zal om 12.33 uur starten en de volgende route afleggen; Scheelenstraat – Dr. Ottenstraat – Stampstraat – Dr. Poelsplein – rotonde – Markt – Marktstraat – Kloosterstraat – Vroenhofstraat – Irmstraat. De ontbinding vindt plaats in de Irmstraat, voor Jeugdcentrum de Toekomst. Hierna zal er tot 16.33 uur worden nagefeest samen met de jeugdhoogheden van de Huls en Simpelveld. De muzikale invulling zal worden verzorgd door DJ Flügel.
’s Avonds zullen dan de lichten worden gedoofd, want dan zal de derde Lempkesoptocht in de geschiedenis van het Simpelveldse carnaval plaats gaan vinden. Vanaf 19.11 uur begint de tocht. De straatverlichting gaat op het parcours uit en er zal op diverse plekken voor extra sfeer gezorgd worden. Dit belooft dus wederom een spektakelstuk te worden en zeker de moeite waard om naar te komen kijken.
De Lempkesoptocht trekt langs deze straten; Stampstraat-Dr. Ottenstraat-Irmstraat-Panneslagerstraat-Dr.Poelsplein-rotonde-Dorpstraat-Pastoriestraat-Vroenhofstraat-Kloosterstraat-Kloosterplein-Marktstraat-Markt-Einde
Opstellen is vanaf 18.00 uur in de Brandstraat en Hennebergstraat. Na afloop zal er uitgebreid worden nagefeest in de Simpelveldse cafés.
 
Zondag 26 februari, Grote Optocht
 
De “Koninginnerit” van “d’r Zumpelvelder vasteloavend” vindt plaats op zondag 26 februari, want dan trekt de “Grote Optocht” door de straten van Simpelveld. De optochtroute is als volgt:
Stampstraat – Dr. Poelsplein – rotonde – Dorpstraat – Pastoriestraat – Vroenhofstraat – Kloosterstraat – Schiffelderstraat – Schilterstraat – Oranjeplein – Stationstraat – Nieuwe Gaasstraat – Irmstraat – Panneslagerstraat – Dr. Poelsplein – rotonde – Markt/Marktstraat/Kloosterplein-Ontbinding.
De optocht vertrekt om 14.11 uur. Het defilé wordt gehouden bij d’r Klooneman/ Bij Maxime.
Ook dit belooft weer mooie en grote optocht te worden. Voor het echter zover is volgen nog enkele mededelingen van “huishoudelijke aard”:
Voor kleine groepen (tot 8 personen), duo’s en Einzelgänger die meegaan met de Grote Optocht van zondag is aanmelden vooraf niet nodig. Dat kan namelijk op de dag zelf. Voor aanvang van de optocht kun je hiervoor vanaf 12:00 uur terecht in Partycentrum Oud Zumpelveld in Irmstraat 23.
Opstellen voor groepen kan vanaf 13.00 uur in de Brandstraat/Hennebergstraat. De afdelingen van CV Woeësj-joepe stellen zich op in de Stampstraat vanaf Hennebergstraat tot aan de St. Remigiusstraat.
Belangrijk: Voor een goede doorgang en geen verkeershinder is het belangrijk dat de straten waar de optochten door zullen trekken zeker autovrij zijn voor en tijdens de optochten. Daarom is in de volgende straten een tijdelijke verkeersmaatregel (parkeerverbod) van kracht voor zowel de zaterdagavond als de zondag: Brandstraat, Hennebergstraat, Stampstraat, Vroenhofstraat, Stationsstraat en Markt. Wij verzoeken bewoners langs de opstel- en optochtroute geen auto’s langs de route te parkeren. Maak zoveel mogelijk gebruik van uw eigen inrit of garage en probeer de weg vrij te houden. De deelnemers en toeschouwers zullen dit bijzonder waarderen. Belangrijke knelpunten worden tevens met borden of lint afgezet.
Wij verzoeken iedereen die met de auto naar Simpelveld komt om de optochten te kijken, deze elders in het dorp (los van de optochtroute) te parkeren. Wij danken alvast voor uw medewerking en begrip.
De uitslag van de Einzelgänger van de grote optocht zal dit jaar bekend gemaakt worden omstreeks 17.30 uur in Café/Partycentrum Oud Simpelveld en Bij Maxime.
Wij wensen alle hoogheden, deelnemers en toeschouwers een geweldige en kleurrijke optocht toe!
 
Maandag 27 februari, Vlüggebal
 
Als vervolg op het zeer succesvolle Kappebal van vorig seizoen, organiseren de Woeësj-joepe op carnavalsmaandag 27 februari om 20:11 uur wederom een bal. In het kader van ons motto ‘Vier zient ze vlügge’ mogen we met trots het Vlüggebal presenteren
We nodigen iedere carnavalist uit Simpelveld en omstreken uit om dit bal met ons mee te beleven.
Het is de bedoeling dat op deze gratis toegankelijke avond zoveel mogelijk carnavalisten met originele uitvoeringen op ons thema de avond bezoeken. Om dit nog een beetje te stimuleren zullen we ook dit jaar hier een wedstrijd aan koppelen.
We hebben een vijftal categorieën bedacht: D’r sjiekste piloot, de dulste stewardess, de opvallenste Vlüggele, ‘Iech zien ze vlügge’-einzelgänger en ‘vier zient ze vlügge’-groep (3 of meer)
We zijn ervan overtuigd dat iedereen creatief aan de slag gaat en met de meest gekke, bijzondere en speciale creaties in de zaal zal verschijnen.
De mysteryjury zal gedurende de avond de creaties bekijken, bewonderen, betasten en besnuffelen. Rond 23:00 uur zal de jury dan met haar oordeel komen. Voor de winnaars in alle 5 categorieën liggen er prijzen in het verschiet. 
Voor deze avond hebben we ook een Limburgse rasartiest in de persoon van Frans Croonenberg weten vast te leggen. Ondermeer als LVK winnaar heeft hij in zijn lange carrière op menig bühne in ons Limburgse land gestaan. We zijn er trots op, dat hij ons met al zijn bekende hits zal verrassen en zeker de zaal op zijn kop zal zetten.
Voor de rest van de avond zal de welbekende rasentertainer DJ Flügel de carnavalisten met zijn uitgebreide repertoire aan sjtimmungs- en carnavalsmuziek aan het zingen, springen en hossen krijgen. 
Voor velen zal dit Vlüggebal de after-party van de optochten in Bocholtz en de Huls zijn. We rekenen erop om jullie allemaal weer te kunnen begroeten op ons bal en ons motto eer aan te doen. Met alle carnavalisten samen zien wij ze dan ook graag vlügge.
 
Dinsdag 28 februari 2017, Kloonetreffe
 
Ook op deze laatste carnavalsdag zullen we er met zijn allen een gezellige en knallende dag van maken. Om 15.11 uur zal bij d’r Kloonemaan door d’r Doebele Forto het startschot worden gegeven voor het Kloonetreffe, waarna een rondgang langs de Simpelveldse cafés zal volgen. Om 23.33 uur zal “d’r vastelaovend” worden afgesloten middels het traditionele “d’r Kloon Begrave”. Voor onze prins Robin is dan het moment aangebroken om samen met bloemenkoningin Lianne en jeugdprins Julian de voor hen onvergetelijke carnaval 2017 op een waardige manier af te sluiten.

Annie Franssen draagster Gala-orde 2017

Maandag 16 januari j.l., tijdens een uitverkochte Galabal, ontving mevrouw Annie Franssen uit handen van president Jos Vaessen van d’r Prinse-road Zumpelveld de welverdiende Gala-orde 2017. Na het zeer uitgebreide Laudatio kreeg zij dan ook terecht een spetterend ovationeel applaus. Trots als een pauw genoot zij samen met haar man Piet van dit voor haar speciale en onvergetelijke moment. Annie Franssen is van oorsprong een “Eeser meadje”, waar zij al op jonge leeftijd deel ging uitmaken van het rijke verenigingsleven aldaar. Ook begon zij al vroeg met schrijven in het dialect. Ze bedacht nieuwe teksten op bestaande carnavalsnummers en trad daarmee op tijdens carnavalszittingen in Eys.
Ook schreef zij graag gedichten, wat de aandacht wekte van de Heemkundevereniging Simpelveld/Bocholtz. Dit had als gevolg dat zij in 2003 toetrad tot deze bijzondere vereniging. Vanaf 2004 werd Annie actief tekstschrijfster voor de dialectavonden. In 2005 nam zijn het secretariaat over en vanaf 2009 kreeg zij de gehele leiding van de dialectavonden en werd tevens bestuurslid Heemkundevereniging de Bongard, als aanspreekpunt voor alle dialectzaken. In 2011 heeft zij, na het overlijden van voorzitter dhr. Jo Cremers, al zijn taken binnen de dialectgroep overgenomen.
Ook is zij in het verleden op de basisscholen van Simpelveld en Bocholtz verhalen gaan vertellen en heeft een folderactie gevoerd om kinderen warm te maken voor ons dialect.
Op carnavalistisch vlak heeft zij ook haar verdiensten. In 2010 schreef zij voor de Durpsjonge de schlager “De Nonnevod”. En al een aantal jaren is zij een van de mede-organisatoren van de dialectmis, een samenwerking tussen de Heemkundevereniging, Kerkelijk Zangkoor Harmonia en CV Woeësj-joepe.
Gezien deze uitgebreide lijst van verdiensten een meer dan terechte onderscheiding voor deze bijzondere vrouw. Op zondag 29 januari zal Annie samen met haar man Piet aanschuiven aan de receptietafel tijdens de receptie van CV Woeësj-joepe. Voor eenieder die haar (samen met de hoogheden van de Woeësj-joepe) de felicitaties wil overbrengen, dit kan vanaf 14.11 uur BijMaxime.

Jeugdprins Julian I

Daags na de proclamatie van de grote hoogheden, was het de beurt aan de Woeësj-juupkes om hun nieuwe heerser(s) voor het jaar 2017 bekend te maken. Dit gebeurde tijdens een drukbezochte en sfeervolle Sjpringmiddig onder muzikale leiding van DJ Flügel en met tussendoor een aantal leuke optredens. Alvorens de nieuwe jeugdhoogheid/jeugdhoogheden bekend kon/konden worden gemaakt, werd eerst nog op een waardige manier afscheid genomen van jeugdprins Nick I en jeugdprinses Fenne I. Namens alle grote en kleine Woeësj-joepe bedanken wij hen en hun families voor de voortreffelijke wijze waarop zijn de carnavalvierende jeugd zijn voorgegaan tijdens het afgelopen seizoen.

Nadat Nick en Fenne hun zwanenzang hadden gemaakt, was de tijd aangebroken voor de proclamatie van de nieuwe heerser(s) van de Woeësj-juupkes. Onder begeleiding van harmonie St. Caecilia werd een gigantische trommel richting podium gereden. Nadat de harmonie hun laatste klanken had laten horen, sprong niemand minder dan Julian Cluistra uit deze trommel, waarna nog een serenade van de harmonie volgde. De installatie werd vervolgens voltrokken door wethouder Hub Hodinius. Julian zal vanaf nu tot aan aswoensdag dan ook als jeugdprins Julian I door het leven gaan. Julian is 10 jaar en zit op BS de Meridiaan bij meester Ben in groep 7a. Hij is een carnavalist in hart en nieren en slaat dan ook geen carnaval over. Van jongs af aan springt hij tijdens de dolle dagen dan ook al in het rond, samen met zijn ouders en broer. Naast carnaval vieren heeft hij ook andere hobby’s, zoals voetballen in de E2 van SV Simpelveld, trommelen bij harmonie St. Caecilia en trommelles volgen bij Ronald. In de zomermaanden stuitert hij verder op zijn trampoline en om een beetje tot rust te komen gaat hij ook nog graag vissen. Een bezig baasje dus, die er samen met prins Robin I en blommekunnigin Lianne een geweldig seizoen van zal gaan maken.

Foto met dank aan Foto Kaldenbach.

Prins Robin I en Blommekunnigin Lianne

Afgelopen zaterdag, 7 januari j.l., stond wederom het  Prinse-Blommebal op de agenda  van CV Woeësj-joepe.  Tijdens een drukbezochte en gezellige avond zijn Robin Scheijen en Lianne Valkenberg uitgeroepen tot nieuwe hoogheden voor het jaar 2017. Zij zullen als prins Robin I en Blommekunnigin Lianne de Woeësj-joepe voorgaan tijdens het komende carnavalsseizoen 2017.
Alvorens het echter zo ver was, zorgde dansmarieke Jana er eerst voor dat de zaal opgewarmd werd  en begroette onze president Patrick Leclaire alle gasten van deze avond en het aanwezige publiek. Hierna zette de groep ‘Kölsch platt’ met hun repertoire de zaal op zijn kop en zorgde ervoor dat de stemming al flink aanwezig was. Toen was het tijd om afscheid te nemen van de nog regerende hoogheden van het jaar 2016. Prins Theo I en Blommekunnigin Erna hielden samen hun afscheidsrede. Erna werd hierna door de Dames Raad van 11 van de bühne begeleid. Theo werd na een toespraak door president Jos Vaessen in de rangen van d’r Prinse-road opgenomen. 
Na de mooie dansen van de balletgroep Magic Rhythm en de opzwepende klanken van DJ Rick was de tijd aangebroken voor de proclamatie van de nieuwe prins 2017.
In een sfeervolle verlichte zaal, door enkele van zijn vrienden naar binnen gedragen onder de klanken van doedelzakmuziek met het nummer ‘Highland Cathedral’ (bij de carnavalisten ook bekend als ‘Du bes die Stadt’ van de Bläck Fööss), werd Robin Scheijen na een mooie act door wethouder Hub Hodinius geïnstalleerd als nieuwe prins van de Woeësj-joepe. In zijn regeringsperiode zal prins Robin I begeleid en ondersteund worden door zijn eigen adjudant , zijn oom Bart (Kockelkoren). Deze werd eveneens aan het publiek voorgesteld.
Na de rede van Prins Robin I werd een korte pauze gehouden, die door DJ Rick weer op fantastische wijze muzikaal omlijst werd en stond de proclamatie van de Blommekunnigin op het programma. De jarenlange traditie waarop rozen konden worden gekocht om een Blommekunnigin te kunnen kiezen, werd dit jaar vervangen door de reeds vooraf door een commissie van de Raad van Elf gekozen Blommekunnigin. Ook zij had ervoor gekozen om middels een act op te komen. De welbekende  ‘Fliegermarsch’ en een ballonenact  stonden centraal in de proclamatie van Blommekunnigin Lianne. Ook zij werd door wethouder Hub Hodinius geïnstalleerd.
Natuurlijk is een proclamatie avond niet compleet als de schlager van 2017 niet gezongen is. De Durpsjonge met hun nummer “Ging prinsekap, mer ing lampekap”  maakten daarom hun opwachting en  zorgen ervoor dat het aanwezige publiek uit zijn dak ging. Na de  officiële openingsdans door de prins en Blommekunnigin was er gelegenheid tot feliciteren. Voor het eerst in de geschiedenis van de Woeësj-joepe konden hierbij (echte) frisse rode rozen overhandigd worden aan  Blommekunnigin Lianne. Het slotakkoord was voor DJ Rick, die zorgde voor stemming tot in de late uurtjes.
Voor velen zijn prins Robin I en Blommekunnigin Lianne geen onbekenden in Simpelveld. Lianne is al jarenlang een van de steunpilaren van de Auw Wiever en is op nagenoeg iedere bijeenkomst de stemmingmaker en feest- en carnavalsvierder pur sang. In haar werkzaam leven is zij werkzaam in de horeca als kok bij een bedrijf in Kerkrade. Robin werd in Simpelveld al jarenlang getipt als prins. Hij is lid van CV Zumches en speler van het 3e elftal van SV Simpelveld/Partij . In het dagelijks leven is hij student Voeding en Diëtetiek aan de HAN in Nijmegen. Carnaval, voetballen en wielrennen zijn  passies.
Zowel prins Robin I als Blommekunnigin Lianne zagen met deze uitverkiezing een jarenlange wens in vervulling gaan. Gezien hun enthousiasme zullen zij ons zeker in een mooi carnavalsseizoen voorgaan.

                           

Foto’s met dank aan Foto Kaldenbach.

1 2 3 4