Nieuwe motto “SJPASS IS TROEF”

Voorafgaand aan de Schlagerzietsong hebben wij het nieuwe motto voor het carnavalsseizoen 2018 bekendgemaakt, namelijk “SJPASS IS TROEF”. Dit motto zal dan ook als een rode draad door het komende seizoen heen gaan lopen! Bij dit motto hoort ook een prachtige seizoensorde. Deze is te verkrijgen tijdens onze evenementen en kost € 11,-. Ook is het mogelijk om deze € 11,- per bank te voldoen. Dit kan door het bedrag over te maken naar rekening NL93 RABO 0115 1026 55 (t.n.v. CV Woeësj-joepe). Stuur ter bevestiging ook een mail naar info@woeesjjoepe.nl (inclusief adresgegevens), dan zorgen wij dat de orde op de juiste plek terechtkomt. Tevens wordt iedereen die de seizoensorde aanschaft, steunend lid van onze vereniging.